Trafikläget 23:14
 • 550, 552, 554, 710

  04 april 00:00 — 20 maj 17:00

  Väg 219 vid Vagnhärad mellan Stationsvägen och Västerljungskorset avstängs

  Med anledning av reparationsarbete på järnvägsbron intill Britteborg avstängs väg 219 mellan Stationsvägen (väg 800) och Västerljungskorset för trafik under perioden 4 april - 20 maj. Linje 550 med avgång 07.53 från Vagnhärad till Trosa senareläggs till 07.59. Linje 552 kör Stationsvägen via Västerljung till Västerljungskorset och vänder. Returen kör samma väg tillbaka mot Vagnhärad. Linje 554:s turer till Vagnhärad kör ordinarie sträcka fram till Västerljungskorset och därefter via Västerljung - Stationsvägen till Vagnhärad. Returresor kör samma sträcka i omvänd ordning. Linje 710 kör ordinarie sträcka fram till hållplatsen Erikslundsvägen (vändslinga / återvinningsstation) i Västerljung och vänder. Kör tillbaka till Stationsvägen för vidare färd mot Vagnhärad. Returresor kör samma sträcka i omvänd ordning. Under samma period är hållplatserna Vägverket, Britteborg och Stene tillfälligt indragna. OBS! En tillfällig tidtabell för ovannämnda linjer gäller perioden 4 april - 20 maj.

 • 563

  01 februari 00:00 — 01 juni 00:00

  Buss 563 avgår 12 min tidigare

  Från 1 februari tidigareläggs turen med 12 min från 07:40 till 07:28 från Stavsjö.

 • 631

  14 mars 08:02 — 10 juni 23:59

  LInje 631, ändrad avgång från Rosenfors

  Från och med Måndag den 14 mars ändras morgonturen från Rosenfors från 07.13 till nya avgångstiden 07.10 med ankomst Härad 07.20. Anledningen beror på att säkra upp anslutningen med linje 220 som anländer Härad klockan 07.21.

Reseplanerare

Vart vill du resa?
Ange en station/hållplats.
Ange en station/hållplats.