Trafikläget 06:36
  • 563

    01 februari 00:00 — 01 juni 00:00

    Buss 563 avgår 12 min tidigare

    Från 1 februari tidigareläggs turen med 12 min från 07:40 till 07:28 från Stavsjö.

Reseplanerare

Vart vill du resa?
Ange en station/hållplats.
Ange en station/hållplats.

Senaste nytt!