Reseplanerare

Vart vill du resa?
Ange en station/hållplats.
Ange en station/hållplats.

Trafikläget

 • 615, 715

  08 juni 08:10 — 30 juni 23:59

  Hållplatsen Sundstigen, Oxelösund byggs om

  En ombyggnad av hållplatsen Sundstigen i Oxelösund har påbörjats. Hållplatsen skall anpassas för funktionshindrade. Båda riktningar blir ombyggda. Hållplatsstolpe med tavla flyttas tillfälligt under byggtiden cirka 50 m.

 • 1, 2, 3, 160, 161, 162, 164, 515, 525, 534, 554, 555, 557, 560, 561, 562, 563, 570, 590, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  20 juni 00:00 — 01 juli 17:00

  Asfaltering av Teatergatan i Nyköping

  Med anledning av asfaltering på Teatergatan från Kungsgatan och utefter hela bussterminalen påbörjas förberedande arbeten med gatubrunnar, kantsten etc. under vecka 25 (20 - 23 juni). Fodornstrafik tillåts men viss framkomlighetsbesvär kan uppstå. Under vecka 26 (27 juni - 1 juli) avstängs Teatergatan helt för fordonstrafik på grund av fräs- och asfalteringsarbete. Samtidigt indras hållplatslägen L samt M, N och O på Teatergatan tillfälligt. Alla avgångar från läge L flyttas till läge K. Avgångar från läge K får samsas med läge J, några avgångar även från I. Under Teatergatans avstängning kör all busstrafik in till bussterminalen via Järnvägsgatan. Från bussterminalen sväng vänster ut på Teatergatan för fortsatt färd.

 • 220

  27 juni 00:00 — 01 juli 23:59

  Grävarbete i hållplatsen Kjula kiosk

  Mellan den 27 juni och den 1 juli utförs arbeten med att gräva ner fiberkablar utefter väg 900. Även i hållplatsen Kjula kiosk i riktning mot Strängnäs sker grävarbeten. En tillfällig hållplats uppsätts ca 80 meter i närmaste vägkorsning väst (mot Eskilstuna) om ordinarie hållplats. Trafiken förbi arbetsplatsen regleras med trafikljus.

Inga rapporterade störningar

Senaste nytt!

Sommartidtabeller

Från och med den 12 juni till och med 13 augusti gäller sommartidtabell för Eskilstuna stadstrafik med generellt reducerad turtäthet.