Gå till innehållet

Åldersregler

Barn i åldrarna 0-6 år reser avgiftsfritt tillsammans med en resenär som har ett giltigt färdbevis, om antalet barn är högst två. För resenärer med fler än två barn i åldrarna 0-6 år tillkommer en avgift per barn från barn nummer tre. Undantag för vissa färdbevis kan förekomma. Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.

Resenärer i åldrarna 7-19 år betalar avgift för ungdom. Från och med den dag resenären fyller 20 år betalas avgift för vuxen.