Trafikinfo

Buss
Tåg

Läget i busstrafiken

 • 1, 2

  15 januari 04:00 — 31 januari 20:00

  Hållplatsen Nyponstigen i Strängnäs flyttas mot Nya Kyrkogården

  Från och med Måndag den 15 januari flyttas hållplatsen till en nybyggd hållplatsficka med väderskydd cirka 80 meter mot Nya Kyrkogården. Stadslinje 1 och 2 berörs.

 • 2, 3

  10 december 05:00 — 31 januari 23:00

  Hållplatsen Eldsundsviken flyttar till ordinarie läge

  Från och med 10 december flyttar hållplatsen Eldsundsviken åter till ordinarie hållplatsläge intill fastighetsfasaden vid cirkulationsplatsen. Strängnäs stadslinjer 2 och 3 berörs.

 • , , , , , ,

  18 januari 04:00 — 08 februari 23:59

  Hållplatserna Fristadstorget G H dras tillfälligt in fr.o.m. 18 januari

  Från och med den 18 januari är Tegelbruksgatan avstängd. Detta innebär att hållplatserna Fristadstorget G och H tillfälligt dras in. Tillfälliga hållplatser kommer finnas på Kyrkogatan: läge G i höjd med Fors församlingshem och läge H bredvid Polishuset.

 • , , , , , , ,

  18 januari 04:00 — 08 februari 23:59

  Hållplatserna Järntorget och Gillbergaplan dras tillfälligt in fr.o.m. 18 januari

  Från och med den 18 januari är Tegelbruksgatan avstängd. Detta innebär att hållplatserna Järntorget och Gillbergaplan tillfälligt dras in. Bussarna leds om via Kyrkogatan. Resenärer hänvisas till linjens närmsta ordinarie hållplats eller den tillfälliga hållplatsen på Kyrkogatan.

 • , , , , , , , , ,

  10 december 00:00 — 28 februari 18:00

  Hållplats Tessinskolan i Nyköping tas bort

  Vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 tas hållplats Tessinskolan bort. Den ersätts av hållplats Örnskölds väg på Fågelbovägen och av den nya hållplatsen Aurore Holmbergs väg på Lennings väg där ny gångtunnel under Lennings väg nu byggs. Nu finns information om var just din linje går efter 10 december i appen och i tidtabeller på hemsidan.

 • 28 augusti 17:32 — 28 februari 23:59

  V. Storgatan i Eskilstuna avstängd fr.o.m. 28/8 - ändrad körväg linje 6

  Från och med måndagen den 28 augusti är Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, avstängd. Detta innebär en tillfälligt ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • 09 oktober 06:30 — 31 maj 16:00

  Östra Kvarngatan i Nyköping är avstängd

  Från och med 9 oktober 2017 till och med 31 maj 2018 kommer Östra Kvarngatan mellan Östra Kvarngatan och Ringvägen vara avstängd måndagar, tisdagar och torsdagar dagtid på grund av byggnation. Under denna period kommer linje 161 Nyckelpigan att köra en omväg via Östra Bergen alla dagar på grund av avstängningen och trängsel vid byggnadsplatsen.

 • , , , , , ,

  29 augusti 12:45 — 31 augusti 16:00

  Gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping

  Med anledning av gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping omleds fordonstrafiken via Malmahed, Landsvägsgatan - Järnvägsgatan - Kungsgatan - Tingsgatan - Landsvägsgatan - osv. Retur i omvänd ordning. Till och börja med angörs Malmköpings busstation som vanligt.

 • 18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.