Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 6

  16 augusti 04:00 — 17 augusti 23:59

  Eskilstuna Linje 6, Hållplatser Hedevägen, Sydfruktsvägen är blockerade

  Hållplatserna Hedevägen och Sydfruktsvägen har blivit blockerade på grund av en vattenläcka och bussen kan inte stanna. Det här påverkar Linje 6. Vi hänvisar dig som tänkt resa hit eller härifrån till hållplats Bussgaraget.

 • 230, 701, 801

  08 augusti 04:00 — 31 augusti 23:00

  Hållplats Eskilstuna resecentrum hållplatsläge C blockerad

  Hållplats Resecentrum läge C har blivit blockerad och bussen kan inte stanna. Det här påverkar Linje 230, 701 och 801. Vi hänvisar dig som tänkt resa härifrån till hållplatsläge D, på andra sidan gatan.

 • 715

  20 juni 05:00 — 31 augusti 23:00

  Hållplats Flättnaleden tillfälligt flyttad

  Hållplats Flättnaleden i Nyköping tillfälligt flyttas norrut mot Nyköping ca 100 meter, ordinarie hållplats byggs om.

 • 3, 4

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Eskilstuna Fristadstorgets Hållplats Å flyttad till Kyrkogatan (HPL Z)

  Hållplats Å är tillfälligt indragen och flyttas till hållplatsläge Z på Kyrkogatan. (Gäller linje 3 och 4 endast i riktning mot Hällby respektive Skogstorp.) Ändringen gäller tillsvidare.

 • 7

  02 juni 08:27 — 31 december 23:59

  Eskilstuna - Linje 7, hållplats Ridderhofsgatan flyttad ca 200 meter

  Hållplats Ridderhofsgatan i riktning mot Folkesta är tillfälligt flyttad ca 200 meter längre fram.

 • 208

  01 februari 04:00 — 31 december 23:59

  Eskilstuna Hållplats Svista lagerväg (Svista norra) blockerad

  Hållplats Svista lagerväg (Svista norra) har blivit blockerad och bussen kan inte stanna. Det här påverkar 208 Svista lagerväg (Svista norra). Vi hänvisar dig som tänkt resa härifrån till Svista Industriväg.