Beställa kompletteringstrafik

I en del områden där det är längre än två kilometer till närmaste busshållplats kan du åka taxi fram till närmaste hållplats eller i vissa fall till närmaste centralort.

Taxin körs efter tidtabell och avgiften är densamma som för buss på samma sträcka. Dessa turer beställer du på telefon 0771-22 40 00 senast klockan 16 vardagen före din resa. Behöver du bilbarnstol ska detta meddelas vid beställningen.

Eftersom kompletteringstrafiken ofta körs av taxi finns det troligtvis ingen biljettmaskin ombord. Följande regler gäller: 

Periodbiljett, skolkort/elevkort gäller som färdbevis. Kortnummer ska uppges vid bokningstillfället.  

Enkelbiljett kan köpas till ordinarie taxa och betalas oftast kontant.

Resor som sker från din bostad fram till närmsta hållplats debiteras inte. Du betalar först på bussen. Resor som sker från din bostad till ortens centrum betalas enligt ordinarie Sörmlandstaxa.