Om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov.

Om man har ett funktionshinder som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan man ha rätt till färdtjänst. Funktionshindret ska inte endast vara tillfälligt utan bestå i minst 3–6 månader. Brist på allmänna kommunikationer innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten samplaneras och man samåker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Den handikappanpassning av ordinarie kollektivtrafik som successivt genomförs kan innebära att färdtjänstresan kommer att ske i kombination med andra färdmedel som exempelvis buss eller tåg i linjetrafik.

Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Se också följande riktlinjer nedan:   
Riktlinjer för hantering av eldrivna rullstolar samt rullstolar med drivaggregat 
Riktlinjer, gällande ansvar vid lämnas till mottagare