Res med oss

Här hittar du allt du behöver veta om din resa
Bussar Hos oss reser du med både buss, tåg och båt

Stadsbussar finns i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Nyköping och Flen. Biljettpriset varierar beroende på hur många zoner du ska åka i. 

Enkelbiljetten köper du med reskassa, i appen, hos ombud eller ombord på bussen. Köper du biljetten via appen eller reskassa får du 20 procents rabatt på priset. Periodbiljetter är giltiga under en definierad period. 

Läs mer om biljettpriserna här.

Landsbygdsbussarna går utanför stadstrafikzonerna. Du betalar för just den sträcka du ska åka. Du ser priset för din resa i Reseplaneraren eller genom att ringa 0771-22 40 00.

Om du reser med våra bussar över länsgränsen gäller i vissa fall speciella regler.

Hävla

Till Hävla (linje 401, 411) gäller Sörmlandstrafikens färdbevis. 

Krokek

Till Krokek (linje 564) gäller Sörmlandstrafikens färdbevis.

Enköping, Uppsala

För resa över länsgränsen (Linje 876) gäller Upplands Lokaltrafiks (UL) biljetter.
Strängnäs – Enköping och omvänt gäller Sörmlandstrafikens färdbevis.

På följande hållplatser gäller endast påstigning: Strängnäs station, Vasaskolan, Eskilstunavägen, Thomashallen, Mälarlunden, Skogsvägen, Kasernskogen och Kasgarn.

Sörmlandstrafikens periodbiljett valideras i handhållen enhet.
Det går ej att betala med Sörmlandstrafikens reskassa ombord på UL:s bussar

Södertälje, Vårdinge

Till Södertälje (linje  841 och 802) gäller Sörmlandstrafikens taxa.

Till Vårdinge (linje 551) gäller SL:s periodbiljetter och enkelbiljetter på papper/app på sträckan Gnesta-Vagnhärad och omvänt. För att kunna resa med SL:s periodbiljett måste resenären uppvisa SL-kortet tillsammans med ett kortinformationskvitto. 

SL:s periodbiljetter för 7, 30, 90 samt 365 dagar gäller på samtliga linjer i zon Gnesta. För att kunna resa med SL:s periodbiljett måste resenären uppvisa SL Access-kortet tillsammans med ett kortinformationskvitto där biljettens giltighetstid framgår.

Observera att SL:s reskassa inte är ett giltigt färdbevis på Sörmlandstrafikens 
bussar, då vi saknar möjlighet att validera/visera dessa.

Tåg i Mälardalen

Ska du resa med tåg eller kollektivtrafik i andra delar av Mälardalen kan du läsa mer om det på movingo.se.

Tågtrafik Genom fler avgångar ökar möjligheterna att bo på en ort och arbeta eller studera på en annan ort.

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar:

Timmestrafik införs hela dagen Eskilstuna  – Stockholm. Totalt tillkommer 3-4 nya avgångar per riktning på vardagar.

Från Stockholm 05.14, 09.51, 11.50, 19.50.

Från Eskilstuna 11.01, 13.01, 19.01.

Arboga – Kungsör – Eskilstuna, i stort sett alla avgångar körs genomgående till Stockholm utan byten i Eskilstuna. Timmestrafik i högtrafik och varannantimmestrafik övrig tid. Från Stockholm vardagar 17.29 körs endast till Eskilstuna och avgången 20.51 körs endast till Arboga.

Avgången från Stockholm vardagar 06.40 körs endast till Arboga, byte för resande till Örebro. Avgången är senarelagd med ca 20 min för att nå 60-min intervallen mot efterföljande tåg samt för att bättre passa anslutningarna i Arboga mot Örebro.

Ytterligare tre avgångar jämfört med idag i vardera riktningen körs utan byten mellan Örebro och Stockholm på vardagar i pendlingstid, vilket förenklar arbets- och studiependling.

Två avgångar på morgonen på sträckan Örebro-Eskilstuna-Stockholm fortsätter till Arlanda-Uppsala och på eftermiddagen två avgångar tillbaka.

Från Örebro 05.00 och 05.56.

Från Uppsala 16.05 och 17.05.

Ett av morgontågen som idag går Örebro-Eskilstuna-Stockholm med få uppehåll kommer att stanna vid fler stationer vilket gör att restiden blir något längre. Syftet är att fler resenärer och orter ska få ta del av den förtätade tågtrafiken och skapa bättre spridning mellan tågen på morgonen mot en intervall Eskilstuna-Stockholm om ca var 30:e minut.

På Svealandsbanan räcker inte de befintliga ”dubbeldäckarna” till för att bedriva alla avgångar varför trafiken kommer att bedrivas med loktåg i avvaktan på de nya tågen. På loktågen erbjuds för närvarande inte WiFi vilket innebär att eget 4G får användas.

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar:

Tre nya avgångar Eskilstuna – Västerås vardagar, innebär en avgång i halvtimmen vissa timmar i högtrafik, nya avgångar från Eskilstuna är 07.23 och 16.23, från Västerås 17.05. 

En ny avgång på morgonen vardagar Linköping – Katrineholm – Eskilstuna, och vidare till Sala med ankomst i Eskilstuna strax före kl 07.

Västerås – Sala, två nya kvällsavgångar vardagar, en ny avgång lördag kväll, en ny avgång söndag morgon.

Två nya kvällsavgångar vardagar från Sala till Linköping, en av dessa har tidigare gått sträckan Sala - Eskilstuna. 

En ny avgång på söndag morgon Linköping – Sala.

Två nya kvällsavgångar Västerås – Eskilstuna på lördagar, en av dessa fortsätter till Linköping

 

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar för regionaltågen: 

Ytterligare 2 dagliga avgångar i vardera riktningen.

Vardagar blir det därmed timmestrafik både morgon och kväll i båda riktningarna. Mitt på dagen och på kvällen blir det som idag ett tåg varannan timme.

Nya avgångar vardagar från Hallsberg är 14.33 och 20.46 samt från Stockholm 07.29 och 18.57. Den tidigare avgången från Stockholm 19.55 flyttas till 20.36 för att få bättre plats på spåren. 

Lördagar och söndagar är utökningen från tre till fem avgångar per dag och riktning, vilket bidrar till bättre förutsättningar för resor med tåg till och från orterna utmed Sörmlandspilen under helger.

Resandet på Sörmlandspilen är lägre än på övriga linjer och utbudet är anpassat till efterfrågan och kostnaderna för att bedriva trafiken. Från Gnesta, Katrineholm och Hallsberg finns dessutom också flera andra tågförbindelser.

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar: 

Totalt tillkommer 3 nya avgångar i vardera riktningen Nyköping – Stockholm vardagar. Syftet med dessa avgångar är bl a att skapa timmestrafik under stor del av trafikdygnet och täppa till en del av dagens luckor:

Från Nyköping 12.15, 14.15 och 21.35.
Från Stockholm 05.10, 05.59 och 10.40.

Utökad trafik lördagar och söndagar till totalt 7 avgångar per riktning och dag.

Stora delar av trafiken på Nyköpingsbanan körs på enkelspåret mellan Norrköping – Nyköping – Järna. När vi nu utökar trafiken från Stockholm på morgonen mot Nyköping påverkas körtiderna för tågen i båda riktningarna. De önskvärda körtiderna och tidslägena kan inte alltid uppfyllas och påverkas också av trängseln på spåren in och ut från Stockholm. Vissa befintliga tåg får därför nya tider.

Avgången från Stockholm 07:59 mot Nyköping senareläggs till 08:40 p.g.a. brist i antalet tillgängliga tågfordon. Arbete pågår med att försöka lösa förbindelsen så snart det går, men i väntan på en sådan lösning hänvisas resenärer tillfälligt till buss mellan Södertälje Syd och Nyköping samt Södertälje Syd och Vagnhärad, se nedan. 

SJ biljett gäller ombord på dessa bussar.

Stockholm

0744

SJ regional 259

     

Flemingsberg

I *

     

Södertälje S

0802

     

Södertälje S

0810

SJ Tågbuss

Södertälje S

0815

Sörmlandstrafiken Buss L 802

Nyköping

0855

Vagnhärad

0844

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar: 

Mellan Linköping och Stockholm utökas trafiken med ett tåg per riktning varje dag.

Totalt blir det 6 tåg per riktning på vardagar mellan Östergötland och Arlanda – Uppsala – Gävle, utan byte i Stockholm.

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar: 

Mellan Stockholm och Uppsala blir det samma antal avgångar som tidigare: 28 per riktning på vardagar och 18 på helger.

Fler avgångar än tidigare kommer dock att köras med moderna tvåvåningståg med högre topphastighet samt wifi och luftkonditionering.

För dig som reser på sträckan blir det följande förändringar: 

Ambitionen att successivt utöka trafiken fortsätter genom ytterligare avgångar.

På lördagar utökas till exempel trafiken Västerås – Stockholm och omvänt så att det blir ett tåg i timmen kl. 7-17 .

För att underlätta resandet tillkommer också en daglig morgonavgång utan byten Ludvika – Fagersta – Västerås – Stockholm och en kvällsavgång i motsatt riktning.

Ny avgång vardagar ca 18.10 mellan Västerås och Stockholm. 

 

 

11 december 2016 börjar en ny tidtabell att gälla med bland annat utökning av tågavgångar. Därefter tillkommer ytterligare trafikökningar under åren 2019-2021.

Sommaren 2017 öppnas Citybanan i Stockholm. Centrala Stockholm får fördubblad spårkapacitet i och med öppnandet av Citybanan. Den nya spårtunneln innebär att SL:s pendeltåg kan trafikera egna spår i Stockholm, vilket kommer att avlasta de befintliga spåren till och från Stockholm Central.

Den nya kapaciteten skapar förutsättningar för att kunna köra fler tåg, samt bidra till att punktligheten kommer att förbättras.

Hösten 2017 lanseras Movingo som är en ny pendlarbiljett. Movingo är en biljett som kommer att gälla på både regionaltåg och i läns- och lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Vilket gör det möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett (lokaltrafiktillägg), eller växelvis resa med till exempel regionaltåg och SLs pendeltåg på samma sträcka.

Sommaren 2018 är utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Härad-Strängnäs på Svealandsbanan färdig. Det skapar förutsättningar för möjligheten att köra fler tåg samt bidra till kortare restid och att punktligheten förbättras.

Mellan 2019-2021 sätts 33 nya moderna tåg, med ökad komfort och bättre tillgänglighet, i trafik. Det nya tågen har hög komfort, klimatanläggning och internet. Hög tillgänglighet till fordonen för personer med funktionsnedsättning samt för resande med barnvagn. Tågen är snabba och ger kortare restider, med en hastighet på upp till 200 km/h på vissa sträckor. De har ökad sittplatskapacitet, varje tågsätt har ca 350 sittplatser och flera tågsätt kan kopplas samman.

SJ AB kör Mälartåg på uppdrag av Mälardalstrafik MÄLAB AB. På Mälartåg sker kamerabevakning med fasta fordonskameror som spelar in rörlig bild. 

För dig som reser med Sörmlandslandstrafikens länskort innebär det därför att Mälardalstrafik kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. Mälardalstrafik MÄLAB AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter. Region Sörmland, som ansvarig för Mälartågs kundservice, är dock personuppgiftsbiträde vilket innebär att det är regionen som hanterar själva behandlingen av personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten och säkerheten för passagerare och personal samt för att minska antalet hot- och våldshändelser.

Laglig grund

All behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer. 

Lagring och gallring

Det inspelade filmmaterialet sparas i krypterat format på skyddade enheter. Efter eventuell överföring till polisen raderas materialet.

Allt filmmaterial som inte lämnas över till polis skrivs över eller raderas kontinuerligt. 

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra tåg bör du omgående göra en polisanmälan så att polisen snabbt kan begära in inspelat material. Det måste göras inom 24 timmar från brottstillfället, annars finns risken att filmmaterialet raderas.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om kamerabevakningen på Mälartåg är du välkommen att kontakta Mälardalstrafik MÄLAB AB på malardalstrafik@malardalstrafik.se

Långt till närmsta hållplats? Vi möter dig där du är

Taxin körs efter tidtabell och avgiften är densamma som för buss på samma sträcka. Dessa turer beställer du på telefon 0771-22 40 00 senast klockan 16 vardagen före din resa. Behöver du bilbarnstol ska detta meddelas vid beställningen.

Eftersom kompletteringstrafiken ofta körs av taxi finns det troligen ingen biljettmaskin ombord. Följande regler gäller: 

Periodbiljett, skolkort/elevkort gäller som färdbevis. Kortnummer ska uppges vid bokningstillfället. 

Enkelbiljett kan köpas till ordinarie taxa och betalas oftast kontant.

Resor som sker från din bostad fram till närmsta hållplats debiteras inte. Du betalar först på bussen. Resor som sker från din bostad till ortens centrum betalas enligt ordinarie Sörmlandstaxa. 

Information på flera språk Här finns information på flera olika språk samt berättande filmer hur du gör när du reser med oss.

UUSI MATKAKORTTI

– UUSIA MATKUSTUSVAIHTOEHTOJA

Lokakuuta 2016 Sörmlandstrafiken ottaa käyttöön uuden lippu- ja maksujärjestelmän.
Järjestelmässä on monia fiksuja parannuksia matkustajille. Myös matkustustapaan,
lipun ostamiseen ja matkalipun hintaan tulee useita muutoksia.

Lue lisää täältä.


Katso elokuva täällä.

 

NEW TRAVEL CARD
– NEW OPPORTUNITIES TO TRAVEL

On 1 October 2016, Sörmlandstrafiken is introducing a new ticket and payment system. The system means several smart new improvements for our passengers. It also means a few changes in how you travel, how you buy tickets, and how much you pay for your journey. Read more.


Watch movie here!

New travel card

بطاقة سفر جديدة
– فرص جديدة للسفر

في الأول من أكتوبر من عام 2016 ، ستقدم Sörmlandstrafiken نظامًا جديدًا لحجز التذاكر والدفع.
ويتضمن النظام العديد من التحسينات الجديدة الذكية للركاب. كما يتضمن عدة تغييرات في طريقة السفر،
وطريقة شراء التذاكر وثمن الرحلة.

 مشاهدة الفيلم هنا!

 بطاقة سفر جديدة

کارت های سفری جدید
– فرصت های جدید برای سفر


در 1 آکتوبر 2016 ، پیش از ترافیک Sörmlandstrafiken یک سیستم تکت دهی و پرداخت جدید.
این سیستم یک تعداد بهبودهای هوشمند را برای شما که سفر میکنید تهیه میکند. در عین زمان، به این معنی است که بعض تغییرات در مورد اینکه چگونه سفر
میکنید و چگونه و با چه اندازه هزینه شما میتوانید تکت خریداری کنید.

سازمان دیده بان فیلم اینجا.

Nytt resekort

ሓድሽ ናይ ጉዕዞ ካርድ
– ሓደሽቲ ናይ ጉዕዞ ዕድላት


ጥቅምት 1, 2016, Sörmlandstrafiken ሓድሽ ናይ ትኬት ምዕዳግን ክፍሊት መንገድን የላሊ አሎ እዚ መንገዲ እዚ ንተጓዓዝትና ሓደሽቲ ምዐቡል ምምሕያሻት ማለት እዩ። ከምኡ ውን ናይ ጉዕዞ መንገዶም፣ ትኬት ዝዕድጉሉ መንገዲን ንጉዕዞኦም ክንደይ ከም ዝኸፍሉን ንእሽተይ ለውጢ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ።

nytt kort  - TIGRINYAکارتی گەشتی نوێ
- هەلی نوێ بۆ گەشتکردن

لە 1 تشرینی یەکەمی Sörmlandstrafiken 2016 سیستمێکی بلیت و پارەدانی نوێ دێنێتە کایەوە.
سیستمەکە بە واتای چەندین چاکسازی هۆشمەندانەی نوێیە بۆ سەرنشینەکانمان. هەروەها بریتیە لە
چەند گۆڕانکاریەک لە چۆنێتی سەفەرکردنی تۆ، چۆنێتی کڕینی بلیتەکان لەلایەن تۆوە، و دەبێت چەند پارە بدەیت بۆ گەشتەکەت.

 

کارتی گەشتی نوێ - هەلی نوێ بۆ گەشتکردن

 

 

KAAR SOCDAAL OO CUSUB -
FURSADO CUSUB OO SOCDAAL

1 October 2016, Sörmlandstrafiken waxay bilaabaysaa nidaam cusub oo tiket iyo lacag bixin. Nidaamka macnihiisu waa dhowr sare u qaadis oo casri ah ee loogu talo galay rakaabkeena.Waxay sidoo kale macnaynaysaa isbadalo cusub ee qaabka aad u safarto, sida tiketyada u gadato, iyo inta qarash aad ku bixiso safarkaaga.

Daawo filimka halkan.

Nytt resekort - Somali
Anropsstyrd trafik

Vissa av våra bussturer måste du förbeställa om du vill åka med dem. De turerna är markerade med A eller B i tidtabellen. 

För att beställa turen ringer du 0771-22 40 00 senast två timmar före avgångstiden, dock senast kl 20. Går turen före kl 10 ringer du dagen innan. Behöver du bilbarnstol ska detta meddelas vid beställningen.

Eftersom dessa turer ofta körs av taxi finns det för det mesta ingen biljettmaskin.

Följande regler gäller:

Antal resenärer per tur är högst 4 personer. 

Periodkort gäller och kortnummer skall uppges vid bokningstillfället.

Har du Reskassa laddad på ditt kort reser du på ordinarie taxa för reskassa, men du måste betala biljetten kontant eller med kontokort. Kortnummer på ditt gröna resekort skall uppges vid bokningstillfället.

Kontantbiljett kan köpas till ordinarie taxa.

Skolkort gäller också som färdbevis.

Färdtjänst och sjukresor Resor för dig med särskilda behov

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov.

Om man har ett funktionshinder som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan man ha rätt till färdtjänst. Funktionshindret ska inte endast vara tillfälligt utan bestå i minst 3–6 månader.
Brist på allmänna kommunikationer innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten samplaneras och man samåker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Den handikappanpassning av ordinarie kollektivtrafik som successivt genomförs kan innebära att färdtjänstresan kommer att ske i kombination med andra färdmedel som exempelvis ordinarie buss eller tåg.

Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Se också följande riktlinjer nedan:   
Riktlinjer för hantering av eldrivna rullstolar samt rullstolar med drivaggregat 
Riktlinjer, gällande ansvar vid lämnas till mottagare

Du kan boka, avboka och hålla koll på dina resor via Serviceresor Sörmland. Du kan hantera dina ärenden via webbsidan eller genom appen Serviceresor Sörmland som finns att ladda ner till Iphone och Android. Info om appen Serviceresor Sörmland hittar du här!  

Du är förstås också välkommen på Sörmlandstrafikens bussar. Behöver du ytterligare hjälp går det också bra att ringa 020-44 40 00.

Vid resor till läkare, sjukvård och tandvård ska du inte åka färdtjänst utan sjukresa.

Om du vill beställa sjukresa eller färdtjänst i Sörmlands län ska du ringa 020-44 40 00.

Du är förstås också välkommen på Sörmlandstrafikens bussar. 

Mer information om sjukresor hittar du här på 1177.se!

Bra att veta A–Ö

Bagage som inte är skrymmande och får plats vid ditt säte eller på hatthyllan tar du med utan extra kostnad.

Du får ta med dig barnvagn på bussen i mån av plats.

Av säkerhetsskäl måste barnvagnar placeras så att mittgången inte blockeras. Det innebär att antalet barnvagnar som kan tas med varierar mellan olika busstyper och barnvagnarnas storlek. Barnvagnar samsas med rollatorer och rullstolar om samma utrymme och fylls på tills det är fullt utan att någon av dem har företräde. Det är föraren som avgör hur många barnvagnar som kan tas med. Din barnvagn spänner du fast med remmarna i bussen.
Du som har med dig barnvagn betalar biljett som vanligt.

På landsbygdbussen får du ta med dig din cykel i mån av plats (max två cyklar per buss). Det kostar inget extra. Den ska fästas på bakstammen av bussen eller förvaras i bagageutrymmet under bussen. Cykeln ska placeras enligt förarens anvisningar och du som resenär fäster och tar ner din cykel på egen hand. 

Notera att elcyklar inte får medtas. 

Bagage får tas med avgiftsfritt i mån av plats vid ditt säte eller på särskilt angiven plats. Utöver detta får du ta med dig ett specialbagage som t.ex. sparkcykel, små barncyklar utan cykelkedja och hopfällbar cykel. Förutsatt att de är maximalt hopfällda, att du utan besvär kan bära dem och att de inte tar utrymme från andra resenärer. Med sparkcykel avses även elsparkcykel. 

Bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra får inte tas med. Bagaget får inte heller vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.

Hund, katt och mindre husdjur får tas med avgiftsfritt förutsatt att de är kopplade eller i bur. Du som reser med husdjur färdas i den bakre delen av bussen med hänsyn till allergikerna och större djur ska färdas på golvet och mindre djur kan hållas i knä.

Du som resenär ansvarat för djuret som du tar med på resan, om djuret är störande för medresenärer eller personal riskerar du att få avbryta resan.

Ledsagarservice erbjuds inledningsvis på 120 orter i landet, vilka orterna är kan du se på www.stationsledsagning.se

Det är Jernhusen AB som står bakom tjänsten.

Ge tydligt tecken till chauffören att du vill åka med när bussen närmar sig.

När två bussar stannar samtidigt vid en hållplats stannar den bakre inte på nytt

Undvik att äta ombord. Vissa födoämnen kan luftvägen ge medpassagerare allvarliga allergireaktioner, exempelvis jordnötter.  

Tänk på dina medresenärer och undvik starka dofter som parfym.

För allas trivsel får du inte dricka alkohol eller röka, ha med dig explosiva varor, ha på dig rullskridskor/inlines/åka skateboard eller ha fötterna på säten eller annan inredning.

Berusade personer eller personer som av annat skäl kan antas vålla obehag för medpassagerarna, kan vägras tillträde eller avvisas från bussen.

När du åker med våra landsbygdsbussar är det lag på att du ska ha säkerhetsbälte på dig. Bälte finns på alla bussar som går i landsbygdstrafik.

Resenärer med funktionsnedsättning kan vid behov få hjälp vid på- och avstigning samt med betalning av resan av ombordpersonal.

Rullstol, rollator och eldriven rullstol/permobil medtas avgiftsfritt i mån av plats. Enligt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer tar Sörmlandstrafiken emot rullstol/permobil med följande maxmått: Totallängd: 1 200 mm, Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm, Vikt: 300 kg (stol + resenär).

Under resan får resenären åka sittande i rullstol. Rullstolen placeras på anvisad plats och låses med broms. På buss med särskilt ryggstöd är rullstolen vänd med ryggen mot färdriktningen. Om fastsättningsanordning för rullstol, rollator eller eldriven rullstol/permobil finns ska dessa användas. I stadstrafiken behöver inte fastsättningsanordning användas för rullstolar vända med ryggen mot färdriktningen.