Vi vill veta vad du tycker om oss!

Sörmlandstrafiken gör en marknadsundersökning

Vi vill veta vad resenärer och allmänhet tycker om oss. Därför kommer vi att under hösten göra en undersökning.
Under veckorna 41 till 43 kommer telefonintervjuer att göras bland allmänheten. Du som blir uppringt kommer att bli ombedd att svara på ett antal frågor om hur du reser och din uppfattning om oss.

Undersökningen bland resenärer sker genom ombordundersökningar under veckorna 46–48. Vi kommer att dela ut enkäter på ett antal bussturer i linjen där vi ber resenärer att fylla i frågor om hur man upplever resan.