Väntsalen i Nyköping stänger från och med den 13 december

Region Sörmlands fastighetsservice har tagit beslutet att stänga väntsalen vid Nyköpings busstation från och med den 13 december. Den kommer sedan att hållas stängd tills vidare.

Anledningen till beslutet är att det inte går att garantera ordning och allmänhetens säkerhet utifrån mängden bråk och skadegörelse som skett i och omkring väntsalen under en längre tid. Det går heller inte att garantera säkerheten för berörd personal. Naturligtvis ett tråkigt beslut att fatta, men samtidigt helt nödvändigt utifrån ovan nämnd händelseutveckling.