Vad gjorde Sörmlandstrafiken under 2017?

Hur många miljoner har rest med oss under året? Vilken är den populäraste hållplatsen? Välkommen in på vår nya webbplats med spännande fakta och berättelser från våra medarbetare – om året som gått på Sörmlandstrafiken.

Vår kollektivtrafik, som tusentals resenärer är beroende av varje dag, finansieras till största delen av skattemedel. Därför är det viktigt för oss att så många som möjligt har inblick i vad som händer hos oss. Tidigare har vi gjort det genom att sprida vår årsredovisning, men en årsredovisning är för många inte ett särskilt tillgängligt dokument. 

För att du som resenär och invånare ska få bättre insyn i vad vi gjort under året har vi därför byggt en ny webb-plats med spännande fakta om vår komplexa verksamhet. Där får du också möta några av våra medarbetare som berättar vad vi fokuserat mest på under året. Vi blickar också framåt mot de utmaningar vi står inför under det kommande året.

Den nya webbplatsen är en populärversion av årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Där hittar du som vill fördjupa dig inom något område detaljerad information, nyckeltal och ekonomisk redovisning. Det dokumentet hittar du här!

Den nya webbplatsen hittar du på: 2017.sormlandstrafiken.se