Uppdatering av våra resevillkor från och med 22 februari

Från och med den 22 februari uppdaterar vi våra resevillkor. Det innebär bland annat att en biljett inte längre kan ligga vilande hur länge som helst samt att vi justerar villkoren för förseningsersättning.

Resevillkoren är det juridiska dokument som anger dina rättigheter och skyldigheter som resenär med oss. Vi justerar dessa löpande för att hålla oss aktuella utifrån rådande förutsättningar och lagstiftning.

Från och med den 22 februari träder följande mindre ändringar i kraft:

Vilande biljetter:
Biljetter kommer inte längre att kunna ligga inaktiverade hur länge som helst. Periodbiljetter som du själv inte använt kommer att aktiveras automatiskt efter 30 dagar. Ändringen berör få resenärer då över 99 procent av våra sålda periodbiljetter aktiveras av resenärerna inom 30 dagar.
En enkelbiljett som inte aktiverats kommer att försvinna efter ett år.

Bagageregler:
Vi inför samlingsbegreppet specialbagage, som bland annat inkluderar elsparkcyklar och vikcyklar. Ett specialbagage får tas med i mån av plats och ska om möjligt förvaras hopfällt vid ditt säte (det får inte placeras i gången). Notera att barnvagnar inte ingår under specialbagage utan omfattas av egna regler. 

Ersättning vid försening:
Vi anpassar våra förseningsvillkor efter lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. De nya villkoren innebär att du som resenär har rätt till ersättning på minst 50 procent av biljettpriset vid minst 20 minuters försening. Den procentuella ersättningen ökar sedan beroende på hur stor din försening är. Det tidigare minimitaket på 50 kronor per försening försvinner alltså.

Bytestider:
Vi har uppdaterat för reseplanerare så att den endast visar byten till anslutande trafik som är möjliga att genomföra i praktiken. Du kan alltså inte längre få upp ett förslag på byte om hållplatsen inte går att ta sig till inom ramen för den aktuella bytestiden. Det är också detta underlag från reseplaneraren som avgör bytesmöjligheter vid förseningsärenden.

Frågor och svar gällande automatisk aktivering:

Vad händer med en periodbiljett som inte validerats?
Svar: 30 dagar efter köpdagen aktiveras den automatiskt.

Vad händer om jag har flera periodbiljetter på mitt kort?
Svar: Om biljetten gäller för samma period och zon/län aktiveras biljett nummer två efter att period ett gått ut. Har man tre perioder aktiveras den tredje efter att period två gått ut osv.

Vad händer om jag har flera olika periodbiljetter på mitt kort?
Svar: Om du har olika periodbiljetter till exempel olika zoner eller ett för zon och ett för län kommer dessa aktiveras samtidigt.

Påverkas även biljetter köpta före 22/2?
Svar: Nej biljetter köpta före för 22/2 påverkas inte i nuläget.

Kan jag fortfarande pausa min period?
Svar: Ja, pausfunktionen är oförändrad och man kan pausa sin biljett 1 gång med minst 3 dagar och högst 30 dagar per 30-dagars biljett

Vad händer om jag har flera periodbiljetter och pausar den första perioden?
Svar: Man kan aldrig få två likadana periodbiljetter aktiverade samtidigt, pausar du din period skjuter man även på starten för biljett två (aktiveras när första perioden gått ut).

Kan man använda reskassa när biljetten är pausad?
Svar: Nej tyvärr går det inte att resa med reskassa medans biljetten är pausad då det kräver aktiv försäljning av föraren vilket inte är möjligt vid påstigning bak, periodbiljetten kommer aktiveras vid validering.

Frågor och svar gällande bagageregler:

Vad omfattar specialbagage?
Svar: Specialbagage avser allt bagage som är större och mer komplext att bära med sig än vanligt bagage. Det kan t.ex. vara vikcykel, skidor, en säck blomjord eller vad som helt. Det är storleken som avgör.

Går barnvagn, rullator och rullstol som specialbagage?
Svar: Nej, ovan nämnda omfattas av egna regler.

Var ska specialbagage förvaras?
Svar: Specialbagage ska förvaras hopfällt (om möjligt) vid sätet eller på särskild angiven plats.

Får man alltid ta med ett specialbagage?
Svar: Special bagage får tas med i mån av plats och vi kan inte i förväg garantera att det finns plats.

Kostar det nått att ta med specialbagage?
Svar: Resenären får ta med ett specialbagage kostnadsfritt.

Frågor och svar gällande ersättning vid försening:

Varför tar man bort minst 50 kr vid försening?
Svar: För att leva upp till likabehandlingsprincipen och undvika orättvisor tar vi bort 50 kr som minsta ersättning vid försening. Exempelvis har en resenär som köpt ungdomsbiljett och betalat 18 kr fått lika mycket i ersättning som en resenär som köpt en trezonsbiljett och betalat 105kr

Frågor och svar gällande bytestider:

Finns det möjliga byten som man ej får upp vid sökning?
Svar: Det finns teoretiska byten men de bedöms ej fysiskt möjliga och visas där av ej.

Om jag söker på olika linjer och ser möjliga resvägar som sedan ej hinns med, kan jag då söka ersättning för försening på dessa?
Svar: Nej enbart sökningar för hela resan som presenteras i reseplaneraren är möjliga att söka ersättning för försening på.