Uppdaterat beslut om ensamåkning i samband med sjukresor och färdtjänst

Tidigare beslut om ensamåkning i samband med sjukresor och färdtjänst för resenärer som är 70 år och äldre upphör från och med den 15 september.

Ensamåkning i samband med sjukresor samt färdtjänst för resenärer som är 70 år och äldre upphör från och med den 15 september. Detta beslut fattade Region Sörmlands smittskyddsledning den 6 september. Om patientens medicinska tillstånd kräver ensamåkning eller förkortad omvägstid måste dessa skäl anges på sjukreseintyget utifrån en bedömning som görs av vården.

Det kommer alltså inte att vara möjligt att boka några nya resor som ensamresor om den är planerad att genomföras från och med den 15 september eller senare, förutsatt att resenären inte har en vårdbedömning där detta behov anges i sin legitimering. Däremot kommer redan inbokade resor inte att ändras.

Genom att vi därmed frångår tidigare rutin om ensamåkning för samtliga resenärer över 70 år frigörs stora resurser som bland annat kommer innebära en mycket bättre service, fler valmöjligheter och kortare väntetid för resenärerna.

Nedan har vi samlat svaren på de viktigaste frågorna kring detta. Vi kommer att hålla detta dokument uppdaterat om ny information tillkommer.

Frågor och svar, ensamåkning i samband med sjukresor & färdtjänst:

Är det säkert att resa i samma fordon som andra resenärer nu?
Svar: Beslutet är taget av regionens smittskyddsledning den 6 september och grundar sig i det rådande smittspridningsläget. Precis som överallt annars i samhället gäller fortfarande individens egna ansvar att stanna hemma vid symptom.

Kan beslutet ändras igen?
Svar: Ja, beslutet gäller utifrån rådande förutsättningar. Om dessa ändras kommer beslutet att vara öppet för omprövning.

Jag är ovaccinerad, blir jag beviljad ensamresor?
Svar: Ensamresor kan fortfarande beviljas utifrån en medicinsk bedömning. Denna bedömning utförs av sjukvården och grundar sig på en sammanhängande vårdbild. Om du är vaccinerad eller inte påverkar alltså inte detta beslut i sig.

Vad händer om en medresenär uppvisar symptom?
Svar: 
Rent allmänt kan föraren neka resenärer att åka med om trafiksäkerhetsrisk finns. Däremot har föraren ingen möjlighet att utföra en egen medicinsk bedömning, och kommer alltså inte kunna avvisa resenärer som exempelvis hostar, nyser eller uppvisar andra symptom. Återigen blir det därför viktigt att du som individ, precis som överallt annars i samhället, följer rekommendationerna och stannar hemma vid symptom.


Vad gäller för resor som bokas nu, men genomförs den 15 september eller senare?
Svar: 
Det är inte möjligt att boka en ensamresa från och med den 15 september. Resor som bokas nu, men genomförs den 15 september eller senare kommer alltså inte att bokas som ensamresor om inte resenären har detta angett i sin legitimering.

Vad gäller för resor som redan är bokade för att genomföras den 15 september eller senare?
Svar: 
Resor som redan innan den 6 september finns inbokade i vårt system för att genomföras den 15 september eller senare kommer inte att ändras. Dessa kommer alltså att genomföras som ensamresor. Däremot går det inte att boka några nya ensamresor till den 15 september eller senare (se frågan ovan) om inte resenären har detta angett i sin legitimering.