Uppdaterade priser från och med måndag den 13 december

Den 13 december höjer vi priserna på vissa av våra biljetter för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken.

Höjningen innebär att vissa periodkort höjs med mellan 10 och 40 kronor, se nedan vilka produkter som får nya priser.

Produkt                                               1 zon          2 zoner eller fler      

30 dagar vuxen                                      610                        970

30 dagar ungdom/student                    405                        620
30 dagar lågtrafik                                 250                      Finns ej