Transdev Sverige AB vinner busstrafikavtalet för Eskilstuna

Transdev AB får fortsatt uppdrag att bedriva kollektivtrafiken i Eskilstuna även nästa avtalsperiod. Avtalet tecknades i Eskilstuna den 15 maj.

Det nya, tioåriga avtalet om en säker, modern och trygg kollektivtrafik börjar gälla den 13 december 2020 och är värt cirka 1,6 miljarder kronor.

- En kollektivtrafik som är modern, punktlig och bekväm och som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Sörmland och Eskilstuna ska kunna utvecklas. Avtalet bidrar ytterligare till vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart med buss och tåg, säger Monica Johansson (S), ordförande för regionstyrelsen i Sörmland. Sedan 2016 ställs krav på 100 procent förnybara drivmedel i busstrafiken i Sörmland.

Tilldelningsbeslutet fattades av Region Sörmland den 3 maj. Efter den vanliga övereprövningsperioden på två veckor kunde avtalet undertecknas den 15 maj i Eskilstuna.

Läs mer här!