Trafikstart för nytt avtal för riksfärdtjänstresor

Från och med den 1 februari börjar det nya avtalet för utförande och bokning av riksfärdtjänst att gälla. Precis som i tidigare avtal är det Riksfärdtjänsten Sverige AB som fått ansvaret för uppdraget.

I maj 2019 tilldelade Region Sörmland uppdraget att fortsätta utföra bokning och transport av riksfärdtjänstresor samt långa sjuk- och behandlingsresor i Sörmland till Riksfärdtjänsten Sverige AB. Det nya avtalet, som alltså har trafikstart nu den 1 februari, omfattar alla kommuner i Sörmland. Avtalet sträcker sig över fyra år och är värt cirka 16 miljoner kronor.

I uppdraget ingår bokning av riksfärdtjänstresor och långa sjuk- och behandlingsresor mellan kommuner i Sverige för personer som beviljats tillstånd att resa enligt den lagstiftning som finns. Upphandlingen omfattar också utförandet av transporter med personbil, specialfordon och liggande transporter, samt resebyråtjänster som utfärdande av biljetthandling för tåg, flyg, båt och/eller buss.

För resenärernas del kommer det mesta att vara sig likt jämfört med tidigare avtal. För Region Sörmland har upphandlingsarbetet handlat om att säkra en trafik av fortsatt god kvalitet. 
– Vi känner oss nöjda och trygga med hur denna del av vår trafik har fungerat i det tidigare avtalet. Vi är också övertygade att de kommer kunna fortsätta leverera enligt den kravställning vi hade i denna upphandling. I och med denna tilldelning har vi säkerställt en fortsatt trygg och pålitlig trafik inom det här området som spelar en så stor roll i dessa resenärers vardag, säger Hanna Bergström, verksamhetschef för serviceresor på Region Sörmland och ansvarig för upphandlingen.