Trafikstart för nya servicereseavtalen i Sörmland

Efter årsskiftet börjar nya trafikavtal för serviceresor i Strängnäs, Trosa/Gnesta samt Nyköping/Oxelösund. Trafikföretag är VTV Transport och Taxi AB. Nyheter i avtalen är bland annat att hjärtstartare ska finnas som standard i specialfordon och att det ska finnas tillgång till bilbarnstol/babyskydd. Samt att trafikföretaget får möjlighet till bonus utifrån trygghet, förarens bemötande och resenärens nöjdhet med resan.

De nya trafikavtalen för serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor och vissa omsorgsresor samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik. All trafik ska genomföras med förnybara drivmedel. I den kravställan som Region Sörmland tagit fram ska också samtliga specialfordon utrustas med hjärtstartare och det kommer vid behov finnas tillgång till bilbarnstol och babyskydd, samt att bårfordon utrustas med särskilt bårbälte för barn.

En nyhet jämfört med tidigare avtal är också att trafikföretagen som utför trafiken har möjlighet att erhålla bonus utifrån tre kriterier; förarens bemötande, nöjdhet med själva resan och trygghet.
– I och med detta sätter vi extra fokus på resenären, både när det gäller trygghet och nöjdhet. Att vi dessutom premierar leverantörerna för detta är ett lyft med de nya avtalen, säger Hanna Bergström, verksamhetschef för Serviceresor och Servicecenter hos Region Sörmland.

Datum för trafikstart i de olika trafikområdena är följande:
1 januari: Strängnäs, Gnesta/Trosa, Oxelösund
1 februari: Nyköping

Tidigare i december beslutade Region Sörmland att bryta avtalet med AB Trendtaxi och det kommande avtalet med Trendtaxi Sörmland AB på grund av avtalsbrott. Det innebär att Region Sörmland nu påbörjat direktupphandling för att ersätta deras del i övriga avtalsområden (Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker) med andra leverantörer.
– Vi hamnade i en situation där vi var tvungna att avbryta allt samarbete med dessa bolag. På kort tid har vi lyckats säkerställa en stor del av trafiken och vi är övertygade om att vi i och med direktupphandling kommer nå en bra lösning för våra resenärer i dessa trafikområden även långsiktigt, säger Hanna Bergström.

Fakta – avtalen i korthet:

  • Avtalslängd: 4 år
  • Avtalsområden: Gnesta-Trosa, Nyköping-Oxelösund, Strängnäs
  • Antal fordon: 49 (varav 31 personbilar och 18 specialfordon).
  • Krav på förnybara drivmedel
  • Bonus till trafikföretagen utifrån: Förarens bemötande, resenärens nöjdhet med själva resan, trygghet med resan.
  • Hjärtstartare i samtliga specialfordon
  • Bilbarnstol och babyskydd ska finnas tillgängligt vid behov
  • Bårfordon ska vara utrustade med särskilda bälten avsedda för transport av barn på bår.
  • Samtliga förare som kör i avtalet ska vara certifierade för serviceresor i Sörmland.