Trafikförändringar från och med den 25 februari

Resemönstren ändras ständigt i Sörmland. Därför justeringar vi en del tidtabeller nästa vecka så att trafiken är bättre anpassad efter de behov som finns och de förutsättningar som råder. Dessa justeringar gäller från den 25 februari, samt den 4 mars.

Måndag 25 februari gör vi följande justeringar 

Strängnäs

 • Stadslinje 1 i Strängnäs: Förstärkningsturen från Dammen 07:47 till Sundby Park skoldagar tas bort fr.o.m. 25 februari och ersätts av en ny förstärkningstur på linje 2.
 • Stadslinje 2 i Strängnäs: Ny förstärkningstur från Dammen 07:47 till Eldsundsviken skoldagar fr.o.m. 25 februari.
 • Linje 304: Turen från Stallarholmen 07:40 till Mariefred 07:58 skoldagar får ny ankomsttid till Mariefred 08:03.
 • Linje 304: Turen från Stallarholmen 07:46 till Läggesta via Mariefred 08:04 tidigareläggs skoldagar fr.o.m. 25 februari och ny avgångstid blir från Stallarholmen 07:40 via Mariefred 08:03. Denna förändring genomförs för att bussen ska hinna fram i tid till Läggesta och det tåg som avgår till Stockholm 08:20. Förändringen gäller ej lovdagar eller sommartid (då resandet är mindre omfattande).
 • Linje 304: Turen från Stallarholmen 07:45 till Mariefred 07:03 skoldagar får ny avgångstid från Stallarholmen 07:46 och ny ankomsttid till Mariefred 08:09. 

Katrineholm

 • Stadslinje 1 i Katrineholm: En ny förstärkningstur införs från Resecentrum 08:32 till Duveholmshallen skoldagar fr.o.m. 25 februari. Anledningen är att många vill resa vid denna tidpunkt.
 • Linje 780: Turen från Katrineholm 15:55 till Flen vardagar tidigareläggs fr.o.m. 25 februari och får ny avgångstid 15:50.

Flen

 • Linje 589: Turen från Flen 16:37 till Gnesta vardagar tidigareläggs fr.o.m. 25 februari och får ny avgångstid 16:30.

Gnesta

 • Linje 589: Turen från Gnesta 17:49 till Flen vardagar tidigareläggs fr.o.m. 25 februari och får ny avgångstid 17:38. Detta för att minska bytestiden från pendeltåg. Förändringen gäller ej sommartid då avgångstiden från Gnesta kommer att förbli 17:49.

Nyköping/Oxelösund

 • Linje 715: Turen från Bussterminalen 22.58 vardagar till Oxelösund förlängs så att den startar från Lasarettet 22.50. På lördagar förlängs turen från Bussterminalen 22.48 så att den startar från Lasarettet 22.40. 

Måndag 4 mars gör vi följande justeringar

Katrineholm/Vingåker

 • Linje 676 i Vingåker upphör fr.o.m. 4 mars att trafikera Slottsskolan på morgonen och får istället Vingåkers järnvägsstation som ny ändhållplats. Samtliga elever till Slottsskolan kommer därför att behöva kliva av vid Vidåkersvägen. (Förändringen genomförs för att kunna införa en ny förstärkningstur på linje 730 till Katrineholm).
 • Linje 730: Ny tur från Vingåker 07:40 till Katrineholm skoldagar fr.o.m. 4 mars.