Trafikförändringar i samband med Å-varvet 28 maj

Lördagen den 28 maj går Å-varvet av stapeln i Eskilstuna. Det innebär att broarna i centrala Eskilstuna stängs av mellan kl. 13:00 och 16:00, vilket medför förändringar för busstrafiken.

Till exempel så dras några hållplatser tillfälligt in och linjerna 1–6 kommer att vända på vid sina ordinarie tillfälliga lägen på hållplats Fristadstorget respektive på tillfälliga hållplatser på Strandgatan och Eleonoragatan. Medarbetare från trafikföretaget Transdev kommer finnas på plats på Strandgatan.

Skulle broarna öppnas tidigare så fortsätter ändå busstrafiken köra enligt nedan fram till kl. 16:00.

Nedan följer info om hur respektive linje påverkas:

Linje 1 Västra Borsökna-Centrum-Torshälla

 • Från och med turen från Västra Borsökna kl. 12:34 till och med turen kl. 15:14 går bussen enbart till Fristadstorget. För vidare färd mot Torshälla hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Torshälla kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Torshälla kl. 12:38 till och med turen kl. 15:18 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot V. Borsökna hänvisas resenärer till Fristadstorget läge E (Careliigatan).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Västra Borsökna kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45.

Linje 2 Stenby-Centrum-Skiftinge (Djursta)

 • Från och med turen från Stenby kl. 12:45 till och med turen kl. 15:25 går bussen till Fristadstorget G. För vidare färd mot Djursta/Skiftinge hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Djursta kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Djursta kl. 12:43 till och med turen kl. 15:23 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Stenby hänvisas resenärerna till hållplats Fristadstorget läge H.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge H mot Stenby kl. 13:05 till och med turen 15:45.

Linje 3. Hällby-Centrum-Viptorp

 • Från och med turen från Blåklocksvägen kl. 12:37 till och med turen kl. 15:17 går bussen enbart till Fristadstorget Ä. För vidare färd mot Viptorp hänvisas resenärerna till Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Viptorp kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.
 • Från och med turen från Viptorp kl. 12:50 till och med turen kl. 15:30 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan via Ruddamsgatan-Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Blåklocksvägen hänvisas resenärerna till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Blåklocksvägen kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45.

Linje 4. Skogstorp-Centrum-Mälarsjukhuset

 • Från och med turen från Skogstorp kl. 12:35 till och med turen kl. 15:15 går bussen till Fristadstorget läge Ä. För vidare färd mot Mälarsjukhuset hänvisas resenärerna till Strandgatan (utanför Klosters kyrka).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Mälarsjukhuset kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan (utanför Klosters kyrka). Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.
 • Från och med turen från Mälarsjukhuset kl. 12:54 till och med turen kl. 15:34 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan (utanför Klosters kyrka). Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Skogstorp hänvisas resenärer till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Skogstorp kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45.

Linje 5 Hemlaås-Centrum-Ekängen

 • Från och med turen från Hemlaås kl. 12:34 till och med turen kl. 15:14 går bussen enbart till Fristadstorget läge Y. För vidare färd mot Ekängen hänvisas resenärer till Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Ekängen kl. 13:05 till och med turen kl. 15:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Ekängen kl. 12:49 till och med turen kl. 15:29 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot Hemlaås hänvisas resenär till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Hemlaås kl. 13:08 till och med turen kl. 15:48.

Linje 6 Vilsta motionscenter-Slagsta

 • Från och med turen från Vilsta motioncenter kl. 12:52 till och med turen kl. 15:32 går bussen enbart till Fristadstorget läge V. För vidare färd mot Slagsta hänvisas resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge X till Slagsta kl. 13:10 till och med turen kl. 15:50 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Hedevägen kl. 13:03 till och med turen kl. 15:43 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot Vilsta motionscenter hänvisas resenär till Fristadstorget läge V.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge V till Vilsta motionscenter kl. 13:25 till och med turen kl.16:05.

Linje 7 Folkesta köpcentrum-Fristadstorget

 • Från och med turen från Folkesta köpcentrum kl. 12:43 till och med turen kl. 15:23 trafikeras inte hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan.
 • Från och med turen från Trumtorp kl. 13:13 till och med turen kl. 15:33 trafikeras inte hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan.

Linje 8 Rabo-Centrum-Ärla

 • Turen från Rabo kl. 14:04 går från Fristadstorget läge G till Ärla via Kyrkogatan – Resecentrum – Gasverksbron - Strandgatan. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.
 • Turerna från Ärla kl. 12:45 och 15:17 går via Sveaplan – Strandgatan - Rinmansgatan – Gasverksbron – Resecentrum - Kyrkogatan till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning till Rabo. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 9 Bälgviken-Sundbyholm

 • Turen från Bälgviken kl. 13:00 och kl. 15:00 kör efter Fristadstorget läge G via Resecentrum-Gasverksbron-Rinmansgatan-Torshällavägen och vidare till Sundbyholm. Hållplats Västergatan trafikeras inte.
 • Turen från Sundbyholm kl. 14:00 går Torshällavägen-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning. Hållplats Västergatan trafikeras inte.

Linje 30 Servicelinjen

 • Turerna från Fristadstorget 13:15 och 14:15 kör ordinarie linjesträckning till hållplatsen Eleonoragatan. Därefter via Västergatan-Gränsgatan-Västra Storgatan-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum – Kyrkogatan till hpl Fristadstorget.

Linje 208 Eskilstuna-Kjula

 • Linjen påverkas inte.

Linje 220 Eskilstuna-Kjula-Strängnäs

 • Linjen påverkas inte.

Linje 701 Eskilstuna-Nyköping

Från Eskilstuna

 • Turen från Eskilstuna kl. 14:11 till Nyköping avgår från Resecentrum och körs via Kyrkogatan-Stålforsbron-Stenkvistavägen-Vasavägen och därefter ordinarie linjesträckning till Nyköping. Hållplats Fristadstorget, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.

Från Nyköping

 • Turerna från Nyköping kl. 12:05 och 14:05 går till Mälarsjukhuset Sveavägen, därefter Vasavägen-Stenkvistavägen-Stålforsbron-Kyrkogatan till Resecentrum. Hållplats Fristadstorget, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.

Linje 820 Eskilstuna-Strängnäs

 • Turerna från Strängnäs kl. 12:48 och kl. 14:48 och turerna från Eskilstuna kl. 14:31 och kl. 15:31 har hållplats Sveaplan i Eskilstuna som start- och ändhållplats. Hållplatserna Fristadstorget och Rådhustorget trafikeras inte.