Tillsammans utvecklar vi framtidens kollektivtrafik – bidra med dina idéer

Just nu pågår arbetet med att uppdatera vårt trafikförsörjningsprogram. Det är vår långsiktiga plan för kollektivtrafiken i länet framöver. Vi tar tacksamt emot dina idéer, tankar och förslag.

Region Sörmland har funktionen som länets kollektivtrafikmyndighet. I uppdraget ingår att upphandla trafiken, men också att planera och lägga upp strategier för hur vi ska nå upp till målen om en kollektivtrafik som är funktionell, effektiv, attraktiv och tillgänglighetsanpassad. Detta arbete styrs och regleras i vårt regionala trafikförsörjningsprogram. Det senaste togs fram 2017 och 2022 ska en revidering vara klar. Och det är här som ni medborgare, resenärer och alla andra som på ett eller annat sätt använder eller påverkas av vår kollektivtrafik kommer in i bilden.

Via olika samråd och inkommande synpunkter samlar vi in så många tankar och perspektiv som möjligt för att ha ett bra underlag i vårt arbete. Du som resenär, medborgare eller annan intressent har alltså alla möjligheter att vara med och tycka till.

Vad innebär funktionell, effektiv, attraktiv och tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik för dig? Vad är viktigt att satsa på för att leva upp till dessa mål? Vad saknar du i dagens kollektivtrafik som skulle göra skillnad för dig?

Gör din röst hörd genom att skicka ett mejl till: Trafikforsorjningsprogram@regionsormland.se

Det går också bra att skicka traditionell post. Använd då adressen:
TFP/Sebastian Becker
Sörmlandstrafiken, Rademachergatan 16, 632 18, Eskilstuna

För att vi ska kunna behandla dina förslag måste du skicka in dom senast den 30/4.

Möjlighet att delta vid digitalt samrådsmöte

Den 20 april 17:30 – 18:30 hålls ett digitalt samrådsmöte där du som privatperson eller som representant för någon form av organisation kan delta. Vid mötet ges ytterligare information om vad ett trafikförsörjningsprogram är och vad denna revidering av programmet innebär. Det kan också finnas möjlighet att ställa några frågor.

Anmälan sker senast den 15 april via mejl. Anmälan till mötet skickas till Trafikforsorjningsprogram@regionsormland.se

Mejlet ska innehålla:

  • Ditt namn
  • Namn på eventuell organisation som du företräder
  • Den mejladress som länk till det digitala mötet ska skickas till

Märk mejlet med rubrik ”Anmälan till samrådsmöte”.

Här hittar du info om hur vi behandlar dina personuppgifter.