Tågtrafiken kan köras med färre vagnar och turer kan ställas in under vecka 7

Just nu har SJ ett ansträngt läge för tillgången på tågfordon.

Läget innebär att tåg under vecka 7 kan komma att köras med färre vagnar och att turer kan komma att ställas in.

För information om tidtabeller och trafikmeddelanden hänvisar vi till trafikinformation på SJ webbplats https://www.sj.se/sv/trafikinfo.html samt i SJs mobil-app.