Allmänheten nöjdare än någonsin med Sörmlandstrafikens busstrafik

Markant många fler i allmänheten är nöjda med Sörmlandstrafikens busstrafik. Det visar siffror när vi nu sammanställt höstens Nöjd-Kund-Index (NKI). En av anledningarna bakom ökningen är att resenärerna upplever att det är enklare än någonsin att köpa biljetter i våra digitala kanaler.

Sedan ett antal år tillbaka undersöker Sörmlandstrafiken på två olika sätt hur vi uppfattas:

  • en enkätundersökning bland resenärer ombord på våra bussar
  • telefonintervjuer med allmänheten

Markant ökning för allmänhetens nöjdhet

När resultaten nu är sammanställda ser vi i resultatet från telefonundersökning att allmänheten är markant mycket mer nöjda med oss än förra året. Framförallt har fler uppfattningen att:

  • kollektivtrafiken är prisvärd
  • det är enklare att köpa biljetter
  • avgångstiderna bättre återspeglar resenärernas behov.

– Det är oerhört glädjande att konstatera att vi i allmänhetens ögon är på rätt spår. Att kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv är viktigt på många sätt, inte minst för att vi ska nå de högt ställda hållbarhetsmål som finns, säger Monica Johansson (s), ordförande i Regionstyrelsen på Region Sörmland, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet.

Sörmlandstrafiken var en av de första i Sverige att ha realtidsinformation i en app och vi ser att användandet av appen ökat kraftigt det senaste året, med nästan 70% fler sökningar under 2018 än föregående år. Varje månad sedan oktober har vi månad för månad slagit all-time-high med nuvarande rekordnotering för januari på 4 039 269 sökningar. Det är första gången vi spränger fyramiljonersgränsen. Appen är i sig en stor anledning till att våra kunder uppfattar det som lättare att köpa biljett och vet hur man gör för att resa med oss.

Stabil nivå av nöjdhet för Sörmlandstrafikens befintliga resenärer

Vad gäller ombordundersökningen ser vi att vi ligger stabilt i höstmätningen, med en liten ökning 2018 till 62% från 2017 års 60%.

– Vi har jobbat aktivt för att förbättra de områden där vi tidigare fått lägre betyg: Vi har gjort fler fordonskontroller och utbildat fler förare i bemötande och vi ser i enkätsvaren att just dessa områden får bättre betyg än tidigare. Men även om vi därmed tar steg i rätt riktning är vi inte nöjda. Vårt mål är att NKI bland resenärer ska vara minst 69% vilket vi i nuläget är några procentenheter ifrån, säger Hanna Bergström, enhetschef för kollektivtrafik på Region Sörmland.

 

För mer information kontakta:

Hanna Bergström, enhetchef Kollektivtrafik, Region Sörmland
Tel: 0155-26 59 51