Så tycker resenärerna om Sörmlandstrafiken - totala nöjdheten ökar

Nu är resultaten klara från vårens resenärsundersökning ombord på bussarna. Den visar bland annat att resenärerna i Sörmland är nöjdare än tidigare med sin kollektivtrafik.

Datainsamlingen genomfördes under veckorna 15-20 och omfattar totalt strax över 3 000 intervjuer. Som vanligt jämför vi resultaten från motsvarande undersökning förra året, vilket innebär att vi mäter vår mot vår istället för vår mot höst. Den totala nöjdheten, så kallade NKI-index, har ökat med sju procent sedan förra vårens undersökning. Våra resenärer litar också i allt större utsträckning på att deras buss kommer fram i tid (ökning med tio procentenheter). Jämfört med förra våren då alla framdörrar fortfarande var öppna upplever resenärerna att det inte längre är lika enkelt att köpa biljett (minskning med nio procentenheter). 

Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Jämförelsetalen är alltså hämtat från undersökningen våren 2020

Tusen tack till alla som deltog!

  • Total nöjdhet: Ökning med 7 procentenheter (från 66 till 73)

  • Jag kan lita på att min buss kommer fram i tid: Ökning med 10 procentenheter (från 59 till 69)

  • Sällan besvärad av trängsel: Liten minskning med två procentenheter (från 54 till 52)

  • Bussarna på den här linjen är rena och välstädade: Ökning med 2 procentenheter (från 64 till 66)
  • Tillräcklig information vid förseningar och stopp: ökning med 6 procentenheter (från 53 till 59)

  • Hur köpte du din biljett? Appen har ökat med elva procentenheter (från 26 till 37)

  • Det är enkelt att köpa biljett och resekort: Minskning med nio procentenheter (från 86 till 77)

Fakta, ombordundersökning vår 2021

Datainsamlingen genomfördes ombord på länets bussar under veckorna 15-20 och omfattar totalt drygt 3 000 intervjuer. På grund av Corona-pandemin var både antalet resenärer som intervjuades och antal veckors som undersökningen pågick minskat med hälften jämfört med ett normalläge. Underlaget är ändå tillräckligt för att göra resultatet statistiskt säkerställt.   

Företaget som genomförde undersökningen vidtog åtgärder för att den skulle kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Förutom strikta säkerhetsrutiner erbjöds resenärerna också att delta via sin egen mobiltelefon/surfplatta genom att scanna en QR-kod.