Så påverkas busstrafiken av Å-varvet den 18 september

Den 18 september arrangeras Å-varvet i centrala Eskilstuna. Här hittar du info om hur busstrafiken påverkas.

Om du planerar att åka buss någon gång mellan klockan 13.00 till och med 17.00 den 18 september kommer du att behöva känna till att bussarna inte kommer gå som vanligt under denna tid. På grund av Å-varvet är stora delar av centrum avstängt för trafik och många linjer har därmed fått ändrad linjedragning och/eller en ny tillfällig hållplats.

Därför är det viktigt att du som resenär har lite extra marginal för att resan kan ta lite längre tid än vanligt. Det kan också vara svårare att hitta till rätt hållplats i de fall din vanliga linje har flyttat till ett annat hållplatsläge.

Lista över vilka förändringar som gäller för de olika linjerna finns listat nedan. Tänk också på att du kan se alla förändringar i stadstrafiken med uppdaterad information i vår app och reseplanerare på sörmlandstrafiken.se.

Vanliga frågor och svar:

Vilka tider påverkas busstrafiken?
Svar: Lördagen den 18 september, från och med klockan 13.00 till och med klockan 17.00. Skulle avspärrningarna i centrum hävas tidigare än 17.00 kommer de temporära ändringarna ändå att gälla fram till och med klockan 17.00.

Hur kan jag se om min resa påverkas?
Svar: Info om varje linje finns sammanställt på Sörmlandstrafiken.se (länk). Om du söker på en resa inom stadstrafiken i app eller reseplanerare som ska genomföras mellan de aktuella tiderna kommer de temporära ändringarna att visas. Observera att ändringarna för landsbygdslinjer som påverkas, exempelvis 820, inte kommer att synas i reseplaneraren. 

Gäller det enbart stadstrafik?
Svar: Nej, även vissa landsbygdslinjer som exempelvis 701 påverkas så de inte kommer kunna trafikera hållplatserna Fristadstorget och Rådhustorget.

Var hittar jag den tillfälliga hållplatsen på Strandgatan?
Svar: Den hittar du på Strandgatan 28, nära hållplats Eleonoragatan i riktning mot Munktellstaden.

Hur kan jag som resenär förbereda mig?
Svar: Det bästa är att vara ute i god tid och ha lite längre marginal än vad du normalt brukar ha. Tänk på att det kan vara svårt att hitta till den temporära hållplatsen och att själva resan kan ta längre tid att än vanligt på grund av omläggningen. Tänk på att restriktioner och rekommendationer kring kollektivt resande fortfarande gäller. Res ansvarsfullt och undvik onödiga resor.  

Förändringar per linje: 

Linje 1 Västra Borsökna-Centrum-Torshälla

 • Från och med turen från Västra Borsökna kl. 12:18 till och med turen kl. 15:58 går bussen enbart till Fristadstorget. För vidare färd mot Torshälla hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Västra Borsökna kl. 13:10 till och med turen kl. 16:50.
 • Från och med turen från Torshälla kl. 12:45 till och med turen kl. 16:25 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot V. Borsökna hänvisas resenärer till Fristadstorget läge E (Careliigatan).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Torshälla kl. 12:47 till och med turen   kl. 16:27 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

Linje 2 Stenby-Centrum-Skiftinge (Djursta)

 • Från och med turen från Stenby kl. 12:49 till och med turen kl. 16:29 går bussen till Fristadstorget G. För vidare färd mot Djursta/Skiftinge hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge H mot Stenby kl. 13:14 till och med turen 16:53.
 • Från och med turen från Djursta kl. 12:54 till och med turen kl. 16:34 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Stenby hänvisas resenärerna till hållplats Fristadstorget läge H.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Djursta kl. 13:08 till och med turen    kl. 16:47 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

Linje 3. Hällby-Centrum-Viptorp

 • Från och med turen från Hemlaås kl. 12:43 till och med turen kl. 16:23 går bussen enbart till Fristadstorget Ä. För vidare färd mot Viptorp hänvisas resenärerna till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Hemlaås kl. 13:01 till och med turen kl. 16:41.
 • Från och med turen från Viptorp kl. 12:49 till och med turen kl. 16:29 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan via Ruddamsgatan-Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Hemlaås/Hällby hänvisas resenärerna till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Viptorp kl. 13:09 till och med turen    kl. 16:49 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 4. Skogstorp-Centrum-Mälarsjukhuset

 • Från och med turen från Skogstorp kl. 12:28 till och med turen kl. 15:58 går bussen till Fristadstorget läge Ä. För vidare färd mot Mälarsjukhuset hänvisas resenärerna till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Skogstorp kl. 13:22 till och med turen kl. 16:52.
 • Från och med turen från Mälarsjukhuset kl. 13:13 till och med turen kl. 16:43 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Skogstorp hänvisas resenärer till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Mälarsjukhuset kl. 12:57 till och med turen kl. 16:27 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 5 Hemlaås-Centrum-Ekängen

 • Från och med turen från Hemlaås kl. 12:33 till och med turen kl. 16:03 går bussen enbart till Fristadstorget läge Y. För vidare färd mot Ekängen hänvisas resenärer till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge Z till Hemlaås kl. 13:05 till och med turen kl. 16:35.
 • Från och med turen från Ekängen kl. 12:51 till och med turen kl. 16:21 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Hemlaås hänvisas resenär till Fristadstorget läge Z.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Ekängen kl. 13:02 till och med turen kl. 16:32 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

Linje 6 Vilsta motionscenter-Slagsta

 • Från och med turen från Vilsta motioncenter kl. 13:06 till och med turen kl. 16:36 går bussen enbart till Fristadstorget läge V. För vidare färd mot Slagsta hänvisas resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge V till Vilsta motionscenter kl. 13:20 till och med turen kl.16:50.
 • Från och med turen från Hedevägen kl. 13:03 till och med turen kl. 16:33 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Vilsta motionscenter hänvisas resenär till Fristadstorget läge V.
 • Från och med turen från Fristadstorget kl. 13:20 till och med turen kl. 16:50 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

Linje 7 Folkesta köpcentrum-Fristadstorget

 • Turerna med avgångstid från Folkesta köpcentrum kl. 13:35, 14:35 och 15:35 trafikerar inte hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan.
 • Turerna med avgångstid från Trumtorp kl. 13:05, 14:05, 15:05 och 16:05 trafikerar inte hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan.

Linje 8 Rabo-Centrum-Ärla

 • Turen från Rabo kl. 13:02 går från Fristadstorget läge G till Ärla via Kyrkogatan – Resecentrum – Gasverksbron - Strandgatan. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.
 • Turerna från Ärla kl. 12:45 och 15:17 går via Sveaplan – Strandgatan - Rinmansgatan – Gasverksbron – Resecentrum - Kyrkogatan till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning till Rabo. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 9 Bälgviken-Sundbyholm

 • Turen från Bälgviken kl. 13:00 och kl. 15:00 kör efter Fristadstorget läge G via Resecentrum-Gasverksbron-Rinmansgatan-Torshällavägen och vidare till Sundbyholm. Hållplats Västergatan trafikeras inte.
 • Turen från Sundbyholm kl. 14:00 och kl. 16:00 går Torshällavägen-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning. Hållplats Västergatan trafikeras inte.

Linje 30 Servicelinjen

 • Turerna från Fristadstorget 13:15 och 14:15 kör ordinarie linjesträckning till hållplatsen Eleonoragatan. Därefter via Västergatan-Gränsgatan-Västra Storgatan-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum – Kyrkogatan till hpl Fristadstorget.

Linje 208 Eskilstuna-Kjula

 • Linjen påverkas inte.

Linje 220 Eskilstuna-Kjula-Strängnäs

 • Linjen påverkas inte.

Linje 701 Eskilstuna-Nyköping

Från Eskilstuna

 • Turerna från Eskilstuna kl. 14:11 och 16.11 till Nyköping avgår från Resecentrum och körs via Kyrkogatan-Stålforsbron-Stenkvistavägen-Vasavägen och därefter ordinarie linjesträckning till Nyköping. Hållplats Fristadstorget, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.

Från Nyköping

 • Turerna från Nyköping kl. 12:05 och 14:05 går till Mälarsjukhuset Sveavägen, därefter Vasavägen-Stenkvistavägen-Stålforsbron-Kyrkogatan till Resecentrum. Hållplats Fristadstorget, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.

Linje 820 Eskilstuna-Strängnäs

 • Turerna från Strängnäs kl. 12:48 och kl. 14:48 och turerna från Eskilstuna kl. 14:31 och kl. 15:31 har hållplats Sveaplan i Eskilstuna som start- och ändhållplats. Hållplatserna Fristadstorget och Rådhustorget trafikeras inte.

Kartor:

Tillfällig hållplats på Strandgatan:

 

Linje 1 Fristadstorget-Västra Borsökna

Linje 2 Fristadstorget-Stenby

Linje 3 och 4 Fristadstorget-Hällby resp. Skogstorp

Linje 5 Fristadstorget-Hemlaås

Linje 6 Fristadstorget-Vilsta motionscenter

Linje 7

Hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan (de röda prickarna) trafikeras inte under avstängningen.

Linje 8

Riktning Ärla

Hållplats Rådhustorget (röd prick) tillfälligt indragen kl. 13:00-17:00.

Linje 8 forts.

Riktning Västermo

Hållplats Rådhustorget (röd prick) tillfälligt indragen kl. 13:00-17:00.

Linje 9

Hållplats Västergatan (de röda prickarna) är tillfälligt indragen för linje 9 i båda riktningarna kl. 13:00-17:00.

 

Hållplatsen Västergatan indragen i båda riktningarna

 

 

Linje 701

Hållplatserna Fristadstorget, Rådhustorget och Sveaplan (röda prickarna) indragna kl. 13:00-17:00.

Linje 820

Linje 820 startar och slutar på hållplats Sveaplan. Hållplatserna Rådhustorget och Fristadstorget (de röda prickarna) trafikeras inte mellan kl. 13:00 och 17:00.