Resenärerna fortsatt nöjda med Sörmlandstrafiken

Vårens kundundersökning visar att resenärerna är fortsatt nöjda med sin kollektivtrafik. Siffran för nöjdhet totalt har ökat med två procentenheter sedan senaste mätningen och NKI-resultatet uppgår nu till 64%.

Under 2017 låg den totala nöjdheten på 60 procent hos de sörmländska bussresenärerna. För att höja den siffran genomförde Sörmlandstrafiken en rad förbättringsåtgärder för att öka nöjdheten. Bland annat intensifierades arbetet för bättre punktlighet och anpassade avgångar. Precis som utbildning av förare med fokus på bemötande och ökad kontroll av städningen ombord på fordonen. Och vid 2018 års första mätning av kundnöjdheten hade resultatet stigit till 64%. Höstens mätning 2018 innebar en marginell minskning till 62%. När vårens mätning för 2019 nu är färdigställd är siffran tillbaka på 64%.
– Det är en marginell ökning, men framförallt betyder det att den stora ökningen som skedde under förra året är en stabil trend. Nu vet vi att det arbete vi lagt ner har gett resultat över tid, säger Niklas Andersson.

Därmed inte sagt att arbetet är avslutat. Tvärtom finns mycket att jobba med även i framöver.
–  När vi granskar resultaten i detalj ser vi stora skillnader mellan de olika trafikområdena, så det är svårt att säga något generellt för samtliga. Men vi ser att frågan kring ”rena bussar” börjar vända något nedåt och här måste vi fortsätta jobba aktivt med täta kontrollarber och tydlig dialog med trafikföretagen, säger Niklas Andersson.

Också resenärernas upplevda punktlighet, det vill i vilken grad man upplever att bussen kommer i tid, har gått ner något. Från 59 höstmätningen 2018 till 56 våren 2019. Däremot har den faktiska punktligheten bara gått ner med 1%, så resultatet avspeglas inte riktigt mot den faktiska kördatan. 
–  Hur som helt är det ett problem och ett område där vi måste bli mycket bättre. Inte minst med tanke på de kommande trafikavtal där trafikföretagen har incitamentsbaserade bonusavtal utifrån detta. Om de ska leva upp till bonusnivån krävs ökning på 10%, säger Niklas Andersson.