Region Sörmland förnyar avtalet med Riksfärdtjänsten Sverige AB

Riksfärdtjänsten Sverige AB kommer från februari 2020 att fortsätta utföra bokning och transport av riksfärdtjänstresor och långa sjuk- och behandlingsresor i Sörmland. Det beslutade Region Sörmland den 21 maj.

Avtalet, som omfattar alla kommuner i Sörmland, sträcker sig över fyra år och är värt cirka 16 miljoner kronor. Upphandlingen inkluderar bokning av riksfärdtjänstresor och långa sjuk- och behandlingsresor mellan kommuner i Sverige för personer som beviljats tillstånd att resa enligt den lagstiftning som finns. Upphandlingen omfattar också utförandet av transporter med personbil, specialfordon och liggande transporter, samt resebyråtjänster som utfärdande av biljetthandling för tåg, flyg, båt och/eller buss.

För resenärernas del kommer det nya avtalet att säkra en trafik av fortsatt god kvalitet. – Vi känner oss nöjda och trygga med hur denna del av vår trafik har fungerat i det tidigare avtalet. Vi är också övertygade att de kommer kunna fortsätta leverera enligt den kravställning vi hade i denna upphandling. I och med denna tilldelning har vi säkerställt en fortsatt trygg och pålitlig trafik inom det här området som spelar en så stor roll i dessa resenärers vardag, säger Hanna Bergström, verksamhetschef för serviceresor på Region Sörmland och ansvarig för upphandlingen.

Nu följer en avtalsspärr till och med den 2 juni. Inkommer ingen överprövning kan Region Sörmland formellt underteckna avtalet med Riksfärdtjänsten Sverige AB den 3 juni.