Bilbanta med Sörmlandstrafiken på Bilfria dagen 22 september

Vi vill inte att alla ska ta bussen. Du får gärna cykla och gå också. Skämt åsido, ibland kräver livspusslet en bil. Men vi vet att det är allt fler som väljer andra färdmedel när det passar. De bilbantar helt enkelt. Och du kan bli en av dem!

Lördagen den 22 september uppmärksammas den Internationella bilfria dagen över hela världen. Syftet är att visa på alternativa, hållbara sätt att lösa sitt transportbehov med allt från kollektivtrafik till samåkning, cykel, lådcyklar och bilpooler. Den bilfria dagen är kulmen på Europeiska trafikantveckan som skapades för 16 år sedan för att uppmuntra städer att främja åtgärder för hållbara transporter och att ge invånarna en möjlighet att prova alternativ till bilen. I Sörmland anordnar flera kommuner aktiviteter under trafikantveckan.

Temat för årets trafikantvecka är ”Mix and move” – mobilitet på många sätt. Och vi hoppas du vill låta bussen var en del i din mobilitets-mix. Vi vet att bilen i många fall är normen för hur man ska transportera sig, men att den för många också är ett nödvändigt ont. Man kanske inte vill äga en bil, men man behöver tillgång till mobilitet. Men det behöver inte vara ett moment 22!

Med vår bilbantningsfilm vill vi på ett humoristiskt sätt uppmuntra människor att reflektera kring sitt bilanvändande och om det går välja ett hållbart färdsätt.

Så här kommer du igång med bilbantningen

Ladda ned vår app från Appstore  eller Google Play. Appen är det bästa verktyget för att se vilka bussar som skulle passa dig, och hur du tar dig till närmaste busshållplats. Med realtidsfunktionen i appen ser du exakt var bussen är. Biljetten kan du självklart köpa i appen, men ifall du reser ofta är det billigare att köpa en periodbiljett. Köper du periodbiljett kan du även åka tåg inom en zon – eller i hela länet. För dig som även reser med tåg finns Movingos egen app.

Varför ska man bilbanta?

Av miljöskäl

• Sörmlands vanligaste bil, en Volvo V70 från 1999, släpper ut 2,4 kg koldioxid per personmil. Motsvarande siffra för bussresenären är endast 0,2 kg. Hittills i år har våra bussar kört 97% av alla tusentals kilometer på förnyelsebara bränslen. Men vi ger oss inte förrän siffran är 100%, var så säkra.
Transporter i städerna står för 40% av vägtransportens koldioxidutsläpp och det är just här som en stor del av förbättringarna kan göras. Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km, och i tätorterna är runt fyra av fem resor under 3–4 km, enligt Trafikverket
• Bilar med förbränningsmotor ger inte bara upphov till koldioxidutsläpp utan även luftburna partiklar, buller och kväveoxider vilket skapar ohälsa och dålig närmiljö. En buss med god beläggning ersätter en stor mängd personbilar och bidrar kraftigt till minskad trängsel.
• Men elbilen då, den har ju inga utsläpp? Nej det stämmer att den inte har ett avgasrör som släpper ut något, så i närmiljön är den absolut ett bättre alternativ än en bil driven av fossilbränslen. Men elbilen är ändå inte helt oproblematisk. Den är ändå ”trafik” i det avseendet att den fortfarande skapar trängsel, tar upp parkeringsplats och river upp partiklar med sina däck.

Av hälsoskäl

• En stor del av alla bilresor i tätort är under tre km. Att istället varje dag cykla eller gå denna sträcka gör dig starkare och du får ett friskare och längre liv. Sannolikt upp till 3–7 år längre enligt forskning. Vill du ha fler tips läs om sambandet mellan hälsa och träning på 1177.
• Men även om du tar bussen så får du mer motion. En resvaneundersökning  från 2016 visar att kollektivtrafikresenärerna cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Så även att ta bussen är faktiskt en bra investering i din hälsa.

Av ekonomiska skäl

• Vill du få pengar över till annat? Som bilägare har man ständigt höga utgifter. Förutom själva inköpet tillkommer skatter, drivmedel, besiktning och oväntade reparationer. För att inte tala om den snabba värdeminskningen, parkeringsavgifter och ränta på billån och bilvårdsprodukter. Konsumentverket har tagit fram den oberoende jämförelse-webbplatsen Bilsvar där du själv kan se hur mycket det kostar att äga en bil och hur mycket utsläpp den genererar, och jämföra den med andra.
• Med en periodbiljett för kollektivtrafiken har du alltid koll på kostnaderna, och för de tillfällen när du verkligen behöver en bil har du sannolikt sparat tillräckligt med pengar för att använda en bilpoolsbil eller hyrbil – och ändå få pengar över. Med vår länsbiljett kan du åka hur mycket buss och tåg du vill inom Sörmland. Behöver du resa längre med tåg kan du köpa en Movingobiljett, då ingår kollektivtrafiken både vid start och mål, t.ex. Sörmlandstrafiken i hela länet och SL.
• Att gå och cykla, om man väl har en cykel, är gratis. Visste du att en bil, oavsett motor, står stilla upp till 96 procent av tiden. Dåligt resursutnyttjande på en så stor investering, eller hur? Ifall färre äger en egen bil, och vi istället delar på resurserna, som med kollektivtrafik, samåkning och bilpoolsbilar, finns det mindre behov att förvara parkerade bilar. Då kan vi utnyttja platsen i det offentliga rummet på ett mycket bättre sätt för att skapa attraktiva miljöer i tätorterna.