Planerade temporära driftstörningar kvällen den 25 november

I november kommer Region Sörmland att uppdatera sitt huvudnätverk, vilket får påverkan på driften av flera av våra IT-system vid utvalda tillfällen. Uppdateringarna sker kvällstid och under korta perioder i taget. Här hittar du mer info om vad som gäller.

Totalt handlar det om fyra tillfällen där Sörmlandstrafikens IT-system påverkas. Störningarna gäller bland annat webb, app och reseplanerare. Driftstörningarna kommer att ske kvällstid under en begränsad tidsperiod.  Här nedan följer en sammanfattad redogörelse för underhållsarbetet samt vilka system som påverkas.

Den 4 november, mellan klockan 19.00-20.00

  • TeleQ för inkommande samtal till servicecenter (bland annat bokning av sjukresor, trafikledning och kundservice). Jourtelefon ersätter, extern påverkan i form av längre kötider.
  • Sörmlandstrafikens app, reseplanerare, digital hållplatsinfo: Temporära driftstörningar kan förekomma.

Den 16 november, mellan klockan 18.45-21.10

  • TeleQ för inkommande samtal till servicecenter (bland annat bokning av sjukresor, trafikledning och kundservice). Jourtelefon ersätter, extern påverkan i form av längre kötider.
  • Sörmlandstrafikens app och appen Serviceresor Sörmland: temporära driftstörningar kan förekomma.

19 november, mellan klockan 19.15-20.10

  • TeleQ för inkommande samtal till servicecenter (bland annat bokning av sjukresor, trafikledning och kundservice). Jourtelefon ersätter, extern påverkan i form av längre kötider.

25 november, mellan klockan 19.20-19.50:

  • Temporära driftstörningar på Sörmlandstrafiken.se kan förekomma.
  • Inkommande samtal till kundservice ligger nere under perioden. 

Tänk på att dessa driftstörningar är högst tillfälliga och i de flesta fall väldigt kortvariga. Upplever du störningar under perioden så försök att använda tjänsten lite senare. Håll också utkik på Sörmlandstrafikens Facebook-sida för ytterligare uppdateringar om störningarna skulle bli mer omfattande än vad som är planerat.