Nytt skolskjutsavtal för Nyköping från 2019

Efter en nyligen avslutad upphandling beslutade Sörmlands kollektivtrafikmyndighet idag att tilldela Taxi Nyköping-Oxelösund AB skolskjutsavtalet för Nyköping från 1 juli 2019. Avtalet är på fyra år och omfattar 32 fordon.

Omkring 100 000 resor sker varje år i Nyköping för de barn som har beviljats skolskjuts. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har därför under våren gjort en upphandling för att dessa resor ska kunna genomföras när nuvarande avtal går ut den sista juni 2019. Taxi Nyköping-Oxelösund AB är det trafikföretag som kör trafiken idag, och som alltså får förnyat förtroende från 1 juli 2019 efter att ha lagt det lägsta anbudet. Förutom skolskjuts omfattar avtalet även färdtjänstresor till och från daglig verksamhet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kommer att ansvara för planering och uppföljning av resor som omfattas av avtalet.

All skolskjuts blir förnyelsebar 
I denna upphandling har vi skärpt kraven för att vi ska uppnå vår ambition att all vår trafik till 2021 ska vara fossilfri. Alla fordon som kör i detta avtal kommer därför att köras på förnybara bränslen.

Vad händer nu? 
Efter tilldelningsbeslutet inträder en tio dagars avtalsspärr då avtal inte får tecknas. När spärrtiden har löpt ut kommer avtal att tecknas förutsatt att ingen ansökan om överprövning lämnats in.