Nytt avtal klart för Serviceresor Sörmland

Region Sörmland har nu tilldelat uppdraget inom ramen för Serviceresor Sörmland i Eskilstuna, Flen och Katrineholm/Vingåker. Trafikstart är i januari 2022 och avtalet gäller i tre år framåt.

– Med detta på plats har vi avtal som harmoniserar med varandra i hela länet och det skapar en tydlighet för våra resenärer, säger Emil Wiberg som är enhetschef för serviceresor hos Region Sörmland.   

Efter att Region Sörmland i december förra året sagt upp avtalen med AB Trendtaxi och Trendtaxi Sörmland på grund av avtalsbrott har servicereseavtalet för trafikområdena Eskilstuna, Flen och Katrineholm/Vingåker säkrats via kortsiktiga direktupphandlade lösningar. Nu har Regionen tilldelat uppdraget för de kommande tre åren.

– Tack vare direktupphandlingarna har vi kunnat genomföra trafik av hög kvalitet och avtalsuppsägningen har haft minimal påverkan för de som är i behov av vår trafik. Men nu har vi en långsiktig lösning på plats även i dessa trafikområden och det gör att vi får samma förutsättningar i hela Sörmland, säger Emil Wiberg.

Det nya trafikavtalet för serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor och vissa omsorgsresor samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik. I detta avtal har Regionen också valt att behålla samma indelning av avtalsområden som man hade i de direktupphandlade avtalen och tilldelat enligt följande:

Eskilstuna 1 personbilar: Cabonline Region Mitt AB
Eskilstuna 2 personbilar: Cabonline Region Mitt AB
Eskilstuna 3 specialfordon: Transdev Mälardalen AB
Eskilstuna 4 specialfordon: Transdev Mälardalen AB
Flen: Cabonline Region Mitt AB
Katrineholm/Vingåker: Transdev Mälardalen AB

Precis som i Regionens motsvarande avtal i övriga delar av länet ska all trafik genomföras med förnybara drivmedel. Samtliga specialfordon ska också enligt kravställan vara utrustade med hjärtstartare och det kommer vid behov finnas tillgång till bilbarnstol och babyskydd. Bårfordon ska också utrustas med särskilt bårbälte för barn. Vidare har trafikföretagen som utför trafiken möjlighet att erhålla bonus utifrån tre kriterier; förarens bemötande, nöjdhet med själva resan och trygghet. Avtal kan tecknas efter att den obligatoriska avtalsspärren på tio dagar har löpt ut, förutsatt att ingen överprövning inkommit.

Fakta: Serviceresor Sörmland, Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker

 • Avtalslängd: tre år
 • Trafikstart: 1 januari 2022
 • Totalt värde: 240 mnkr (80 mnkr/år)
 • Avtalsområden: Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker
 • Antal fordon: 86 (varav 44 personbilar och 42 specialfordon).
 • Krav på förnybara drivmedel
 • Bonus till trafikföretagen utifrån: Förarens bemötande, resenärens nöjdhet med själva resan, trygghet med resan.
 • Hjärtstartare i samtliga specialfordon
 • Bilbarnstol och babyskydd ska finnas tillgängligt vid behov
 • Bårfordon ska vara utrustade med särskilda bälten avsedda för transport av barn på bår.
 • Samtliga förare som kör i avtalet ska vara certifierade för serviceresor i Sörmland.

Mer information:

Tilldelningsbeslut

Utvärderingsrapport

Anbudssammanställning