Nya avtal för skolskjuts i Gnesta och Strängnäs

Nu är det klart vilka trafikföretag som får bedriva skoIskjutsen i Gnesta respektive Strängnäs kommun.

I Gnesta kommun har VTV Transport och Taxi AB tilldelas uppdraget att bedriva skolskjuts. Och i Strängnäs kommun har uppdraget gått till Strängnäs Taxi AB. Båda trafikföretagen får därmed fortsatt förtroende att bedriva skolskjutstrafik i Gnesta respektive Strängnäs. Avtalen börjar gälla i juli 2021 och gäller i fyra år.

Avtalet i Gnesta har ett avtalsvärde om cirka 5,6 mnkr/år och omfattar 16 fordon, varav tre specialfordon. Avtalet i Strängnäs har ett avtalsvärde om cirka 12 mnkr/år och omfattar 24 fordon, varav två specialfordon.

Enligt kravställningen ska all trafik genomföras med förnybara drivmedel och förarna ska vara certifierade för serviceresor i Sörmland.