Nya avtal för serviceresor i Sörmland: ”Trygghet och bemötande i fokus”

Tre trafikföretag; AB Trendtaxi, AB Trendtaxi i Sörmland samt VTV Transport och Taxi AB tilldelas uppdrag att bedriva serviceresor i Sörmland de kommande fyra åren. En av nyheterna är att trafikföretagen har möjlighet till bonus enligt kriterier kopplade till förarens bemötande samt resenärens trygghet och nöjdhet med resan.

Upphandlingen av serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor och vissa omsorgsresor samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik i hela Sörmland. I uppdraget ingår också särskoleskjuts och viss skolskjuts i Eskilstuna kommun. De nya fyraåriga avtalen börjar gälla 2021, omfattar 134 fordon och har ett totalt värde på ca 470 miljoner kronor. Enligt kravställningen ska all trafik genomföras med förnybara drivmedel.
– De nya avtalen ligger i nivå med kostnaden för de nuvarande avtalen. Skillnaden i de nya avtalen är bland annat att kraven är högre ställda på trygghet och säkerhet, antal fordon är utökat samt att volymen för den allmänna anropsstyrda trafiken är en del av upphandlingen. Att vi ställer krav på förnybara drivmedel är i linje med regionens miljökrav, säger Teemu Lehtimäki, Inköpschef för Region Sörmland.

Fler fordon, högre krav och bonus
I förhållande till den trafik som bedrivs i nuvarande avtal så utökas antalet ordinarie fordon från och med den nya trafikstarten 2021. Samtliga specialfordon utrustas med hjärtstartare och det kommer vid behov finnas tillgång till bilbarnstol och babyskydd, samt att bårfordon utrustas med särskilt bårbälte för barn.

I syfte att höja kvalitén har leverantörerna möjlighet att erhålla bonus utifrån tre kriterier; förarens bemötande, nöjdhet med själva resan och trygghet.
– För många av våra invånare har den här typen av resor en avgörande betydelse i vardagen. Därför är det viktigt att säkerställa hög kvalitét och med dessa avtal får vi verkligen möjlighet att göra det, säger Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

– I och med detta sätter vi extra fokus på resenären, både när det gäller trygghet och nöjdhet. Att vi dessutom premierar leverantörerna för detta är ett lyft med de nya avtalen, säger Hanna Bergström, verksamhetschef för Serviceresor och Servicecenter Sörmland.

Fakta – avtalet i korthet:

  • Avtalsvärde: ca 117 mnkr/år
  • Avtalslängd: 4 år
  • Avtalsområden: Eskilstuna, Flen, Gnesta-Trosa, Katrineholm-Vingåker, Nyköping-Oxelösund, Strängnäs
  • Krav på förnybara drivmedel
  • Antal fordon: 134, varav 74 personbilar och 60 specialfordon
  • Bonus: Förarens bemötande, Själva resan, Trygghet med resan.
  • Hjärtstartare i samtliga specialfordon
  • Bilbarnstol och babyskydd ska finnas tillgängligt vid behov
  • Bårfordon ska vara utrustade med särskilda bälten avsedda för transport av barn på bår.
  • Samtliga förare som kör i avtalet ska vara certifierade för serviceresor i Sörmland.

Mer information:
Tilldelningsbeslut

Utvärderingsrapport

Anbudsöppningsprotokoll

Sammanställning anbudspriser