Nu invigs nya plattformen i Kvicksund: ”Ett stort steg mot en bättre och attraktivare tågtrafik”

Nu står den nya tågplattformen i Kvicksund klar och är i fullt bruk. Förutom tillgänglighetsanpassning och bättre cykelparkeringar innebär nybygget också att längre tåg får plats för att möjliggöra fler resenärer.

Det var i april 2019 som trafikverket påbörjade arbetet med att renovera tågplattformen i Kvicksund. Nu ser vi det färdiga resultatet då den nya plattformen nu sedan ett par veckor tillbaka är helt klar och i fullt bruk. Resenärerna kommer tydligt att märka av förbättringarna. Till att börja med har plattformen utökats med 55 meter vilket gör att den nu kan ta emot tåg som är så långa som 110 meter. Detta i sin tur innebär fler resenärer och mindre trängsel på tågen.

Ytterligare en stor del i arbetet har varit att göra plattformen tillgänglighetsanpassad.
– Vår tågtrafik är till för alla och det är viktigt att det inte finns några hinder för den som vill resa kollektivt. Oavsett förutsättningar ska alla känna sig välkomna ombord på tågen och därför är tillgänglighetsanpassningen en viktig förbättring, säger Monica Johansson (S).

För att underlätta för de som arbetspendlar har en parkeringsplats för 20 bilar och 100 cyklar tillkommit i direkt anslutning till plattformen.
– Det är ingen hemlighet att fler måste välja ett hållbart resande i vardagen. Där är arbetspendlare en prioriterad målgrupp och i och med den här satsningen hoppas vi att fler kommer att välja bort bilen för att istället arbetspendla med tåg, säger Monica Johansson (S).
– Det känns mycket bra och jag är stolt över att detta nu är i hamn. Det stärker kommunikationerna i regionen, förbättrar tillgängligheten till Eskilstuna och bidrar kraftfullt till att utveckla Kvicksund. Politik tar ibland tid, men gör skillnad när vi till slut får saker på plats, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.