Kundnöjdheten ökar i senaste ombordundersökningen

Nu är resultatet klart från vårens ombordundersökning med våra resenärer. Den totala kundnöjdheten har gått upp med tre procent jämfört med förra våren.

Totalt omfattar undersökningen 3 245 av Sörmlandstrafikens resenärer. Informationen har samlats in med hjälp av enkäter som delats ut ombord på bussarna. Datainsamlingen skulle ha genomförts under veckorna 7-16 men på grund av Coronaviruset och de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten så avbröts undersökningen efter vecka 11.

Totalt omfattar alltså denna undersökningsperiod fem veckor. Detta är betydligt kortare period än vad som var tänkt, men ändå tillräckligt lång period för att vara statistiskt säkerställd.

På frågan Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken? svarar 66 procent att de är nöjda eller mycket nöjda. Det är en ökning med tre procent jämfört med motsvarande undersökning våren 2019. Störst är ökningen i Katrineholm, Vingåker och Flen.
Denna ökning återspeglas också i frågan Om du tänker på din senaste resa med Sörmlandstrafiken, hur nöjd är du då? Även där ser vi en treprocentig ökning. Från 74 procent våren 2019 till 77 procent våren 2020.
– Det är en glädjande utveckling och ett tecken på att vårt arbete har fungerat bra sedan förra vårens mätning, säger Niklas Andersson som är enhetschef för trafikavtal och kvalitetsuppföljning.

En markant ökning har också skett på frågan Avgångstiderna på linjen passar mina behov. Här svarar 66 procent att detta påstående stämmer bra, medan samma siffra våren 2019 var 58 procent. Men det finns också områden som har gått i motsatt riktning. Mest påtagligt är att trängselproblematiken ökar. Vid mätning våren 2019 uppgav 61 procent att de sällan känner sig besvärade av trängsel på sin linje. Nu är denna siffra nere i 54 procent.
– Detta bekräftar vår bild av att trängselproblematiken är ett prioriterat arbetsområde. Det gäller självklart inte minst under Corona-pandemin för att leva upp till Folkhälsomyndighetens direktiv om säkerhetsavstånd, men också i ett normalläge, säger Niklas Andersson.