Järnvägskorsningar i Skogstorp avstängda - busstrafiken påverkas 2-10 augusti

Norra och södra järnvägskorsningarna i Skogstorp och järnvägskorsningen Hållsta södra/Bälgviksvägen avstängda mellan den 2-10 augusti. Det påverkar busstrafiken på linjerna 4, 9 och 29.

På grund av underhåll av spåren är järnvägskorsningarna på Rosenforsvägen (Alfa-Laval), Husbyvägen (Melinsvägen) i Skogstorp och Hållsta södra/Bälgviksvägen i Hållsta avstängda i olika omgångar mellan kl. 12:00 den 2 augusti och kl. 13:00 den 10 augusti.

Detta innebär stora förändringar i busstrafiken:

  • Linje 4: När övergången vid Husbyvägen/Rosenforsvägen (hpl Melinsv.) är avstängd har linje 4 hållplats Måndalsvägen som start- och ändhållplats. Hållplatserna Skogstorpsskolan, Karlshemsvägen och Melinsvägen är tillfälligt indragna. Se separat tidtabell.
  • Linje 4: När övergången vid Skogstorpsvägen/Rosenforsvägen (Alfa-Laval) är avstängd har linje 4 hållplats Rosenforsvägen som start- och ändhållplats. Anslutningsbussar trafikerar sträckan hpl Rosenforsvägen- hpl Måndalsvägen. Hållplatserna Alfa-Laval, Skogstorp centrum och Ärlavägen är tillfälligt indragna. En tillfällig hållplats sätts upp på Rosenforsvägen i korsningen Rosenforsv./Ärlav. Se separat tidtabell.
  • Linje 9: Från och med kl. 12:00 den 2 augusti till och med kl. 13:00 den 10 augusti trafikerar inte linje 9 Skogstorp.
  • Linje 9: I olika omgångar från kl. 12:00 den 2 augusti till och med kl. 16:00 den 7 augusti trafikerar linje 9 inte Bälgviken. Vissa turer körs med anropsstyrd trafik som förbeställs, se separat tidtabell.

  • Linje 29: Från och med kl. 12:00 den 2 augusti till och med kl. 13:00 den 10 augusti trafikerar inte linje 29 Skogstorp. 

Tänk på att dessa ändringar inte kommer synas i appen. Så reser du på dessa tider, se till att ta reda på exakt vad som gäller för just din resa. Mer information och alla tidtabeller hittar du i dokumentet här!