Green Bus Movement - res framtiden grön

Vi står alla inför en svår utmaning med den rådande klimatkrisen. Men tänk om vi lyckas vända problemet. Och tänk om allt började med en grön buss. Häng med oss på en framåtblick till år 2070 och se hur vi tillsammans lyckats resa framtiden grön.

För att ha en chans att nå klimatmålen krävs en 70 procentig minskning av nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030. Men vi är inte där ännu. Tvärtom är det lång väg kvar och omställningen går långsamt. Det står nu mer klart än någonsin tidigare att vi alla måste göra något för att bidra till ett hållbart klimat i framtiden. 

En nyligen publicerad rapport från trafikverket visar att utsläppen från bensin- som dieseldrivna bilar fortsatt att öka under både 2017 och 2018. För att vända trenden krävs det att vi alla förändrar vårt beteende. Det positiva är att det första steget är väldigt enkelt. Genom att resa kollektivt väljer du ett transportsätt som är hållbart i längden. Kör du Sörmlands vanligaste bil, en Volvo V70 från 1999, släpper du ut 2,4 kg koldioxid per personmil. Åker du buss genererar du bara 0,3 kg.

Så ställ bilen och ta bussen nästa gång. Det är ett första steg som vi alla kan, och behöver, ta - för vår planets skull.  

Låt oss nu ta med sig på en resa framåt i tiden. Häng med till år 2070 då klimatkrisen har övervunnits tack vare människors samlade initiativkraft och vilja att förändra sitt beteende. Tack vare små konkreta handlingar har vi uppnått en stor förändring. Låt oss berätta historien om The Green bus movement. En folkrörelse som startade i Sörmland och spred sig över världen. En rörelse drivs av folks insikt att de själva kan vara med och skapa en hållbar framtid tillsammans. Och allt började med den gröna bussen.

Historien om The Green bus movement berättas i en serie filmer på Sörmlandstrafikens facebook-sida Du kommer också kunna hitta filmerna här i takt med att de publiceras. 

Film 1: Kvinnan som minns tillbaka till 2019 som ett år då det fanns mycket att vara rädd för - men hur allt sedan vände:

Film 2: Barnen som hyllar den gröna bussen

Film 3: Bussföraren som var med när allt startade

Film 4: Rörelsens egna kampsång

Film 5: Den samlade historien om Green bus movement