Framdörrarna på bussarna börjar stängas för påstigning från och med 12 januari

På grund av den ökade smittspridningen börjar vi stänga framdörrarna på våra bussar efter önskemål från våra trafikföretag. Beslutet gäller från och med den 12 januari. Bussar med installerat barriärskydd framme vid föraren påverkas inte.

Precis som i många andra delar av landet blir det nu en återgång till stängda framdörrar på bussarna i Sörmland. De bussar som inte har barriärskydd installerat kommer få avspärrat område framme vid föraren och därmed också stängd framdörr, precis som tidigare under pandemin. Arbetet med att märka upp de bussar som har framdörren stängd påbörjas omgående.  
– Vår högsta prioritet är att upprätthålla full trafik som vi har gjort under hela pandemin. Mot bakgrund av den ökade smittspridningen och trafikföretagens önskemål utifrån deras dialog med fackliga organisationer som även flaggat för skyddsstopp blev detta beslut nödvändigt, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.

Beslutet kommer att omprövas var 14:e dag och smittspridningens utveckling kommer avgöra eventuella förlängningar. På de bussar som har stängd framdörr kommer man inte kunna köpa biljett framme vid föraren. Biljettköp hänvisas till app, webben eller våra försäljningsombud. För tillfället kommer det heller inte vara möjligt att validera biljetter ombord på de bussar som har stängd framdörr. Köp din biljett i god tid innan resan och var beredd att visa upp giltig biljett vid kontroll. Vi arbetar för att så fort som möjligt flytta validatorerna bakåt i bussarna för att möjliggöra validering igen. På de bussar där det finns validator i mitten ska du validera din biljett. 

Tack för din förståelse och för att du reser med omtanke.

I trafikområde Eskilstuna och har bussarna sedan tidigare installerat barriärskydd framme vid föraren. Dessa omfattas i nuläget inte av beslutet och där kommer resenärer fortsatt att kunna köpa och validera biljetter precis som vanligt.