Digital kundundersökning tillsammans med Nobina - hjälp oss bli ännu bättre

Från och med den 10 januari erbjuder trafikföretaget Nobina möjligheten att direkt tycka till om din resa via en digital kundundersökning på bussarna. Du deltar via din smartphone genom att scanna QR-koden som sitter på sätena i de bussar som ingår i undersökningen.

Tillsammans strävar vi ständigt efter att erbjuda våra resenärer en trevlig och trygg bussresa, och för att kunna göra det så bra som möjligt vill vi veta vad våra resenärer tycker. Undersökningen finns ombord på bussarna inom områden där Nobina har i uppdrag utföra busstrafiken. Det går enkelt och snabbt att delta och vi ser gärna att du svarar efter varje bussresa där du ser att dekalerna med QR-koderna sitter uppsatta 

Tack till dig som deltar för att du hjälper oss att bli ännu bättre!

Frågor och svar:

Hur fungerar undersökningen?
Det finns dekaler med QR-koder uppsatta i bussarna. Om du som resenär scannar dem, så får du upp förslag att gå in på en länk via din webbläsare i telefonen. Klickar du dig in på förslaget kommer du till en webbsida med ett digitalt formulär med ett par frågor, se fråga längre ner. Svaren registreras anonymt och analyseras av trafikområdet för att kunna göra bussupplevelsen ännu bättre. Varje QR-kod är dessutom unik för varje buss, vilket gör det möjligt att följa upp resultaten på linjenivå.

Samlar ni in personlig information i samband med undersökningen?
Vi samlar inte in några personuppgifter i samband med undersökningen. Den enda information som lagras är de svar som underökningen genererar, dvs. svar som inte innehåller några personuppgifter.

I vilka kanaler hittar jag undersökningen?
Undersökningen hittar du ombord på 152 bussar som körs av Nobina i Sörmland. Det finns ca 15 st dekaler utspridda i varje buss

Varför ges ingen ersättning när man genomför undersökningen?
Undersökningen är frivillig och syftar till att vi ska kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Sörmland.

Hur länge pågår undersökningen?
Undersökningen sätts upp i början av januari på samtliga Nobinas bussar i Sörmland och är tänkt att pågå löpande. Det finns alltså inget givet slutdatum.

Kan man genomföra undersökningen flera gånger?
Ja. Vi uppmuntrar resenärer att svara vid varje ny bussresa. 

Vad är en QR-kod och hur fungerar de?
Du har säkert redan sett QR-koder. De ser ut som streckkoder men i stället för vertikala streck består de av kvadratformade mönster. Det vanligaste är att en QR-kod innehåller en webbadress (URL), och när användaren scannar in denna laddas en webbsida upp i mobiltelefonen, och denna webbsida kan till exempel vara en kampanjsida som innehåller ytterligare information om erbjudandet som finns i tidningsannonsen kombinerat med rabattkoder, anmälningsformulär etc.

Frågeställningar som ingår i undersökningen

1. Upplever du att du blev väl bemött när du klev ombord på den här bussen?

2. Upplever du att föraren kör mjukt och behagligt?

3. Upplever du att det är rent och städat ombord på den här bussen? 

4. Får du den information du behöver under den här resan?

Om resenär svarat 1 eller 2: Vilken information saknar du?

5. Upplever du att du reser hållbart med oss?

6. Skulle du rekommendera vänner och bekanta att resa med den här linjen?

Om resenär svarat 1 till 5: Har du några förslag på förbättringar?