Den 15 december byter vi tidtabeller – kolla vad som gäller för just din linje

Från och med den 15 december gäller nya tidtabeller i länet. En del linjer påverkas inte alls, medan andra får justerade avgångstider eller ändrat utbud. Redan nu kan du se vad som gäller för din linje i vår reseplanerare eller i appen.

Länets kollektivtrafik är under ständig utveckling. Tillsammans med varje kommun analyserar vi hela tiden resebehovet och anpassar våra tidtabeller utefter att förutsättningar och resvanor förändras. Målet är att erbjuda en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik för dig som bor i Sörmland. Nu har vi klart med det senaste justeringarna och den 15 december är det dags för nästa tidtabellsskifte.Också tågtrafiken berörs av förändringar. Det kommer främst att innebära en ökning av trafikutbudet på Svealandsbanan, den nya trafiken startar dock i olika etapper i december och januari. Bland annat införs direkttåg mellan Eskilstuna och Stockholm som kommer att trafikera sträckan på 47 minuter. Mer info om detta kommer framöver. Också trafiken på Gnestapendeln förbättras genom fler turer på helgerna.

Nedan följer de förändringar vi genomfört för busstrafiken i varje kommun. Vi rekommenderar att du inför den 15 december går in och kollar om, och i så fall hur, din linje påverkas av tidtabellsskiftet. Redan nu kan du söka i app eller reseplanerare och ställa in datum från den 15 december eller senare för att se hur tidtabellerna ser ut efter tidtabellsskiftet.

Strängnäs

Här gör vi en stor en stor satsning för att avgångarna bättre ska vara anpassade till anslutande tågtrafik. Vi utökar även trafiken till Solberga köpcentrum vilket vi vet varit mycket efterfrågat hos resenärerna.

Linje 821 fortsätter att köra ett par veckor efter tidtabellsskiftet men dras sedan in den 10 januari 2020. Anledningen är att den då ersätts med motsvarande tågavgångar. Förklaringarna nedan är generella och vi rekommenderar reseplanerare och app för att se detaljerad info med exakta tider och hållplatser. 

Linje 1, 2 och 3 Strängnäs stadstrafik
Förändringar genomförs i Strängnäs stadstrafik. Flera nya turer införs för att skapa bättre anslutningar med tåg till/från Stockholm och i viss utsträckning även till/från Eskilstuna. Tidtabellerna justeras. Linje 1 får ny linjesträckning via Ulvhäll. Linje 1 och 2 får ny linjesträckning i Finninge/Dammen där bussarna från centrum går via Tryffelstråket och sedan direkt till Dammen för att trafikera Svedjevägen först på återvägen mot centrum. Linje 3 får de flesta turer via Sundby Park där det finns ett stort resbehov.

Solberga köpcentrum
Utökad trafik till Solberga Köpcentrum alla dagar i veckan. Trafiken utgörs av flera linjer som får nya turer och förändrade tidtabeller; linje 301, 305, 337 och 841. Det totala utbudet redovisas i samlingstabell för sträckan Solberga Köpcentrum - Strängnäs Resecentrum.

Linje 220: Strängnäs – Eskilstuna
Vissa mindre justeringar av avgångstiderna.

Linje 301: Strängnäs – Åkers Styckebruk (+ nya 302)
Linje 301 leds om via Solberga Köpcentrum dit det finns en stor efterfrågan på kollektivtrafik. Vissa turer behålls längs dagens linjesträckning via Grundbro på vardagarna, dessa turer får linjenummer 302. Även tidtabellerna för linje 301 och 302 påverkas av att trafiken i kommunen som helhet anpassas efter den nya tågtidtabellen. Vissa turer tas bort med anledning av lågt resande samtidigt som nya turer införs andra tider under dagen.

302 Mariefred – Läggesta (gamla linje 302)
Linje 305 Mariefred - Strängnäs börjar stanna i Läggesta och alla turer med dagens linje 302 Mariefred - Läggesta förs över till linje 305 Mariefred - Läggesta - Strängnäs. Tidtabellen ändras med anledning av ändringar inom tågtrafiken. Observera att linjenummer 302 återanvänds till en ny linje, se linje 301.

Linje 303 Strängnäs – Stallarholmen
Linjen får delvis justerad tidtabell. I Strängnäs samordnas linjen med övrig trafik för att resenärerna enkelt ska nå även Vasaskolan och Prätaren och inte som idag endast Resecentrum. Linjen slås samman med linje 304 (Stallarholmen - Mariefred - Läggesta) till en genomgående linje Strängnäs - Stallarholmen - Mariefred - Läggesta med linjenummer 303. Se linje 304 för de förändringar som sker på sträckan Stallarholmen - Mariefred - Läggesta.

304 Stallarholmen – Mariefred – Läggesta
Linjen får delvis justerad tidtabell. Linjen upphör att trafikera Mariefred Busstation men fortsätter att angöra centrala Mariefred vid Hammarängen. Syftet är att snabba upp restiderna mellan Stallarholmen och Läggesta samt minska riskerna för förseningar i trafiken. Många tider kommer det att finns parallell/kompletterande buss med linje 305 mellan Mariefred Busstation och Läggesta, dock ej sena kvällar och helger. För resor mellan Stallarholmen och Mariefredsskolan införs linje 638 och i övrigt hänvisas till hållplats Hammarängen inom gångavstånd från Mariefredsskolan. Linje 304 slås samman med linje 303 till en och samma linje, linje 303.

305 Mariefred – Läggesta – Strängnäs
Linje 305 Mariefred - Strängnäs börjar stanna i Läggesta och alla turer med dagens linje 302 Mariefred - Läggesta förs över till linje 305 Mariefred - Läggesta - Strängnäs. Tidtabellen ändras med anledning av ändringar inom tågtrafiken.

306 Åkers Styckebruk – Läggesta
Utökad trafik mellan Åkers Styckebruk och Läggesta, anslutning till/från nästan alla tåg. Vardagar fortsätter några turer till/från Mariefred, ger kortare restid och enklare resor Åkers Styckebruk - Mariefred de tider som flest reser.

325 Strängnäs – Vansö – Fogdö – Björsund
Förändrad tidtabell, viss anpassning efter tågtider, skoltider och övrig landsbygdstrafik till/från Strängnäs.

332 Strängnäs – Sanda – Brunnsåker
Förändrad tidtabell, viss anpassning efter tågtider, skoltider och övrig landsbygdstrafik till/från Strängnäs. Mest positivt, ny sen morgonskoltur framme Strängnäs ca 09:30. 

333 Strängnäs – Aspö – Arnö (nya 633)
Förändrad tidtabell, viss anpassning efter tågtider, skoltider och övrig landsbygdstrafik till/från Strängnäs. Trafikerar endast skoldagar och byter därför linjenummer till 633 (600-serien = skollinjer).

337 Strängnäs – Länna – Malmköping
Förändrad tidtabell, viss anpassning efter tågtider, skoltider och övrig landsbygdstrafik till/från Strängnäs. Ny sen morgonskoltur från Länna framme i Strängnäs ca 09:30. Vissa nya turer införs endast mellan Strängnäs Resecentrum och Solberga Köpcentrum.

631 Rosöga – Härad – Vansö – Strängnäs
Viss anpassning av tidtabell efter övriga busslinjer med skolturer till/från Strängnäs. 

634 Stallarholmen – Överselö
Endast vissa minutjusteringar av tidtabellen.

635 Stallarholmen – Mariefred
Se linje 638. 

636 Stallarholmen – Ytterselö
Endast vissa minutjusteringar av tidtabellen. 

637 Västerlida – Länna – Åkers Styckebruk
Mindre justeringar av tidtabellen. 

638 Stallarholmen – Mariefred
Dagens linje 635 mellan Stallarholmen och Mariefred via Kvicksta läggs ned med anledning av få resande och låg vägstandard med lång grusväg via Kvicksta. Linjen ersätts delvis av den nya linjen 638 mellan Stallarholmen och Mariefred med vissa turer via Slottsbrinken men ej via Kvicksta. Den nya linjen får viss utökad trafik och anpassas för att möjliggöra skolresor både till/från Stallarholmsskolan och Mariefredsskolan.

642 Hedlandet – Läggesta – Mariefred
Linjen upphör att trafikera Marsjön/Kungshagen med anledninga av få resande låg vägstandard. Förändrad tidtabell, viss anpassning efter tågtider och övriga skol-linjer till/från Mariefred.

643 Kalkudden – Mariefred
Förändrad tidtabell, anpassning efter övriga skol-linjer till/från Mariefred. 

820 Strängnäs – Härad – Eskilstuna
Avkortas till Fristadstorget i Eskilstuna med anledning av låg efterfrågan på resor hela vägen till Eskilstuna station i kombination med köproblematik centralt i Eskilstuna samt utökad tågtrafik Strängnäs - Eskilstuna. Något färre turer vardagar Strängnäs - Eskilstuna som en konsekvens av utökad tågtrafik. Förändrad tidtabell.

821 Mariefred – Läggesta – Eskilstuna
Linjen har en tur till Eskilstuna på morgonen skoldagar. Denna läggs ned i samband med att tågtafiken utökas. Dock fortsätter turen att gå fram till och med 10 januari 2020 eftersom tågtrafiken inte kommer igång fullt ut redan vid ordinarie tidtabellsskifte. 

841 Strängnäs – Läggesta – Södertälje
Linjen får fler och senare turer på morgonen vilket varit efterfrågat bland resenärer. Tidigaste eftermiddagsturerna senareläggs med anledning av låg efterfrågan på resor denna tid. Övriga förändringar av tidtabellen med anledning av ändrade tider för anslutningsbussar i Läggesta.

Utökad information om alla ändringar i Strängnäs hittar du i dokumentet här!

Eskilstuna

Här gör vi inga förändringar i stadstrafiken. Däremot påverkas ett par regionala linjer mellan Eskilstuna vidare till Nyköping och Strängnäs:

Linje 220: Strängnäs – Eskilstuna
Vissa mindre justeringar av avgångstiderna. Se app och reseplanerare för detaljer.

Linje 701: Nyköping – Eskilstuna
Turen 16.50 från Nyköpings Bussterminal senareläggs till 17.00 för att medge passning från linje 655 från Öknaskolan.

820: Strängnäs – Härad – Eskilstuna
Avkortningen till Fristadstorget samt något färre turer då fler förväntas resa med tåg. Tidtabellen ändras alltså både i form av avgångstider och ändhållplats.

Nyköping, Oxelösund

I Nyköping utökar vi bland annat linje 561 med en ny tur från Näverkvarn till Nyköping på vardagsmorgnar. Vi har också korrigerat många av skollinjerna för att motverka den trängselproblematik som tidigare funnits på dessa avgångar.  

715 Nyköping – Oxelösund
Fyra turer, på eftermiddagen på vardagar, som tidigare gick via Arnö går nu istället på motorvägen från Oxelösund till Nyköping.

561 Nyköping – Nävekvarn
Ny tur från Nävekvarn till Nyköping 8.00 vardagar.

534 Nyköping – Studsvik
Morgonturen är tidigarelagd med 15 minuter för att medge en tidigare start för returen från Studsvik som linje 656 Studsvik -Nyköping via Tystberga där trängsel uppstått.

656 Studsvik – Nyköping via Tystberga
Morgonturen är tidigarelagd med 15 minuter för att kunna sprida resenärerna mellan 656 och linje 555 där trängsel uppstått.

615 Oxelösund – Nyköping
Ny tur 7.45 skoldagar från Nedre Frösäng till Nyköpings Bussterminal. 

701 Nyköping – Eskilstuna
Turen 16.50 från Nyköpings Bussterminal senareläggs till 17.00 för att medge passning från linje 655 från Öknaskolan.

760 Nyköping – Flen
Anropsstyrd tur mellan Vrena och Flen på kvällen, vardagar, med anslutning från 765 Nyköping-Katrineholm i Vrena, har tagits bort på grund av lågt reseunderlag. 

Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena samhälle.  En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

563 Stavsjö Ålberga Jönåker Enstaberga Nyköping
Ny tur 7.32 från Jönåker till Bergshammars skola (ej via Enstaberga), skoldagar, för att minska trängseln in mot Nyköping på morgonen.

765 Nyköping – Katrineholm
Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena samhälle.  En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

Katrineholm

Här har vi bland annat utökat helgtrafiken på linje 730 med fler avgångar på lördagar. Vi inför också kvartstrafik med utökad turtäthet på linje 181.

181 Resecentrum – Duveholmshallen
Istället för att förstärka vissa turer från Duveholmshallen till Resecentrum på eftermiddagen skoldagar görs en omfördelning som innebär ökad turtäthet med kvartstrafik på sträckan.

414 Katrineholm – Äsköping
Busslinjen förlängs till Julita Gård (Nordiska Muséet) sommartid. Förbättrar kollektivtrafiktillgängligheten.

490 Katrineholm – Björkvik
Busslinje 490 upphör att trafikera Nyhemsskolan med anledning av att resbehovet dit med linje 490 kraftigt minskat. Istället börjar busslinjen att angöra Duveholmsskolan dit resbehovet är väsentligt större.

730 Katrineholm – Vingåker
Utökad trafik på lördagar med fler turer.

483, 483, 490 Järvenskolorna
En ny hållplats tas i bruk vid Järvenskolorna på Oppundavägen. Denna kommer att angöras av skolturerna på linje 483, 484 och 490 under morgonen. Detta ger en ändrad och genare linjesträckning och den gamla hållplatsen liksom hållplats Katrineholm Kyrkogård upphör att trafikeras av dessa turer.

765 Nyköping-Katrineholm
Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena samhälle.  En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

Vingåker

730 Vingåker – Katrineholm
Utökad trafik på lördagar med fler turer.

Gnesta

543 Gnesta – Laxne/Läggesta
Anpassat anropsstyrda turer till och från pendeltåget i Gnesta. 

551 Gnesta – Vårdinge – Vagnhärad
Anpassat anropsstyrd tur från pendeltåget i Gnesta till Vårdinge vardagskvällar.

Flen

760 Nyköping Flen
Den anropsstyrda turen mellan Vrena och Flen på kvällen, vardagar, med anslutning från 765 Nyköping-Katrineholm i Vrena utgår på grund av låg efterfrågan.

760 Nyköping Flen
Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena samhälle.  En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

Trosa

802 Trosa Södertälje
Snabbtur bytt plats i tid med annan tur till annat tidsläge från Trosa mot Södertälje eftermiddagar, vardagar. Mer pålitlig restid och varannan tur blir direkt och varannan inte.