Den 13 december byter vi tidtabeller – se hur din resa påverkas i app och reseplanerare

Från och med den 13 december gäller nya tidtabeller i länet. En del linjer påverkas inte alls, medan andra får justerade avgångstider eller ändrat utbud. Redan nu kan du se vad som gäller för din linje i vår reseplanerare eller i appen.

Länets kollektivtrafik är under ständig utveckling. Tillsammans med varje kommun analyserar vi hela tiden resebehovet och anpassar våra tidtabeller utefter att förutsättningar och resvanor förändras. Målet är att erbjuda en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik för dig som bor i Sörmland. Nu har vi klart med de senaste justeringarna och den 13 december är det dags för nästa tidtabellsskifte.

För tågtrafikens del blir det några fler turer på Nyköpingsbanan (Stockholm-Vagnhärad-Nyköping-Norrköping). Det innebär att trafiken förtätas till halvtimmestrafik på morgonen mot Stockholm och på eftermiddagen mot Nyköping. Också på UVEN, d.v.s. på sträckan Västerås-Eskilstuna-Flen-Katrineholm-Linköping blir det fler turer att välja emellan i rusningstid, framför allt mellan Eskilstuna och Västerås. På övriga linjer blir det några, mestadels mindre justeringar av tidtabellen.

Nedan följer de förändringar vi genomfört för busstrafiken i varje kommun. Vi rekommenderar att du inför den 13 december går in och kollar om, och i så fall hur, din linje påverkas av tidtabellsskiftet. Redan nu kan du söka i app eller reseplanerare och ställa in datum från den 13 december eller senare för att se hur tidtabellerna ser ut efter tidtabellsskiftet.

Vi påminner också om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika kollektivtrafik i den mån du kan. I och med rådande smittspridning av Covid-19 är det av yttersta vikt att varje individ noga överväger sitt beslut att resa kollektivt. Genom att avstå onödiga resor ger du plats på bussen för de som verkligen behöver resa.


Eskilstuna

Linje 2: Stenby-Centrum-Skiftinge
Här går vi ner till tiominuterstrafik, det vill säga en avgång var tionde minut. En skillnad mot tidigare är också att linjen kommer att köras med så kallade ledbussar, det vill säga bussar som rymmer dubbelt så många resenärer som en vanlig buss.

Linje 920: Strängnäs – Eskilstuna
Ett nytt linjenummer införs för nattrafiken mellan Strängnäs och Eskilstuna. Trafiken har tidigare varit en del av linje 220. Linje 920 följer samma linjesträckning som linje 220 så det enda som ändras är linjenumret. Förändringen sker av administrativa skäl. Se samlingstabell för linje 220, 820 och 920.

Strängnäs

Linje 301 och 302: Åkers Styckebruk – Strängnäs
En viss omfördelning av trafiken mellan linje 301 och 302 sker som en anpassning efter skoltider i Åkers Styckebruk och Strängnäs. Detta påverkar avgångstiderna.  

Linje 306: Åkers Styckebruk - Läggesta – Mariefred
Antalet direktturer mellan Åkers Styckebruk och Mariefred utökas. Tidigare har trafiken varit inriktad på resor till Mariefred vardagsmorgnar och åter vardagseftermiddagar. Nu blir det även direkta turer i motsatt riktning morgon och eftermiddag.

Linje 633: Strängnäs – Aspö – Arnö
Sista turen från Strängnäs 16:56 mot Aspö och Arnö skoldagar tas bort med anledning av mycket få resande. Även trafiken från Arnö 15:15 och 17:52 med linje 633 skoldagar mot Aspö och Strängnäs dras in med anledning av få resande.  Resenärer på sträckan Strängnäs – Aspö hänvisas till linje 876.

Linje 634, 636, 638, 642, 643 vid Mariefred och Stallarholmen
Dessa linjer får ändrad tidtabell för att bättre anpassas mot skoltider på Mariefredsskolan och Stallarholmsskolan.

Linje 637: Åkers Styckebruk - Länna – Västerlida
Första eftermiddagsturen från åkers Styckebruk till Länna och Västerlida tas bort med anledning av att skolan i Åkers Styckebruk inte har behov av turen.

Linje 1 och 2: Strängnäs stadstrafik vid Finninge-Dammen
Linje 1 och linje 2 får ändrad trafikering i Finninge, båda busslinjerna byter riktning i slingan vid Svedjevägen - Bäckvägen i syfte att kunna nyttja de hållplatser som finns på andra sidan av vägen och som har en bättre standard.

Linje 920: Strängnäs – Eskilstuna
Ett nytt linjenummer införs för nattrafiken mellan Strängnäs och Eskilstuna. Trafiken har tidigare varit en del av linje 220. Linje 920 följer samma linjesträckning som linje 220 så det enda som ändras är linjenumret. Förändringen sker av administrativa skäl. Se samlingstabell för linje 220, 820 och 920.

Nyköping/Oxelösund

Linje 715: Nyköping - Oxelösund – Nyköping
Anropsstyrd tur 3.55 från Oxelösund till Nyköping på vardagar tas bort då den inte används.

Linje 1: Harg-Bryngelstorp
Körtiden utökas med 2 minuter i rusningstid för en bättre regelbundenhet och jämnare beläggning mellan turer tack vare bättre punktlighet.

Linje 2: Arnö-Brandkärr-Påljungshage KC
Körtiden utökas med 2 minuter i rusningstid för en bättre regelbundenhet och jämnare beläggning mellan turer tack vare bättre punktlighet. En ny tur införs från Arnö till Nyköpings Bussterminal på morgonen på vardagar.

161 Nyckelpigan
Trafiken dras in i rusningstid, före 9 och efter 14, på vardagarna för att flytta över resurser till linje 1 och 2.  Avgångarna 8.17 från Gustavsbergsstigen Ost och 14.00, 15.00 samt 16.00 från Nyköpings Bussterminal tas bort.

162 Nyckelringen
Trafiken dras in i rusningstid, före 9 och efter 14, på vardagarna för att flytta över resurser till linje 1 och 2. Avgångarna 7.42, 14.00 och 15.00 från Nyköpings Bussterminal tas bort.

Linje 563 Stavsjö-Jönåker- Enstaberga-Bergshammar-Nyköping
Avgången 7.32 från Jönåker mot Nyköping, skoldagar, förlängs från Bergshammar till Nyköpings högstadium för att minska trängsel. En ny tur införs från Nyköping till Enstaberga, skoldagar, 15.10 från Nyköpings högstadium.

Katrineholm

Linje 481: Katrineholm – Kronfågel
Ny busslinje som införs mellan Katrineholm och Kronfågel i Valla, två avgångar per riktning anpassade efter de två största arbetsskiften. Kommunen betalar trafiken, Kronfågel betalar ny vändslinga. Den nya linjen är resultatet av en gemensam satsning av Katrineholms kommun och företaget Kronfågel. Busslinjen införs på försök och kommer att utvärderas utifrån antalet resenärer.

Linje 730: Vingåker – Katrineholm
Utökad trafik på söndagar.

Linje 414, 483, 484 och 780: Samtliga busslinjer upphör att trafikera Nyhemsskolan i Katrineholm med anledning av att skolverksamheten ändrats och efterfrågan på resor dit med dessa linjer i allt väsentligt har upphört. 

Vingåker

Linje 730 Vingåker – Katrineholm:
Utökad trafik på söndagar.

Gnesta

Linje 543: Läggesta - Laxne – Gnesta
Fyra nya anropsstyrda turer, som passar till och från pendeltåg i Gnesta, införs mellan Laxne och Gnesta, två på lördagar och två på söndagar.

Linje 589: Flen - Sparreholm - Stjärnhov – Gnesta
Nya anropsstyrda turer införs mellan Stjärnhov och Gnesta, från Stjärnhov lördags- och söndagsmorgnar, från Gnesta fredags- och lördagskvällar.

Linje 512: Kleva - Örnbo – Björnlunda
Anpassat tidtabellen till skoltider.

Linje 513: Laxne - Tibble – Björnlunda
Anpassat tidtabellen till skoltider.

Flen

Linje: 1: Stadstrafiken
Ändrad linjesträckning vid Orrö och Brogetorp. Vid Orrö tillkommer tre nya hållplatser och Brogetorp trafikeras endast i ena färdriktningen.

Linje 691: Malmköping – Sparreholm
Två nya avgångar inför på eftermiddagar från Malmköping till Sparreholm. Avgångarna är anpassade efter skolans tider och innebär att skolelever kan kliva av vid hållplatser närmre hemmet i Sparreholm än vad en resa med regionbusslinjerna 701 och 801 innebär.

Trosa

Linje 802: Trosa-Vagnhärad-Södertälje
Ny linjesträckning genom Södertälje. Linjen passerar inte längre Södertälje Hamn. Förändringen ger en kortare restid för flertalet resenärer. Passningen till pendeltåg flyttas från Södertälje Hamn till Södertälje C. Resenärer till Södertälje Hamn hänvisas till byte till SL-buss alternativt att gå från hållplats Chassiporten eller Verkstadsvägen. Linje 802 kommer också att få tre nya turer i vardera riktning dagtid på vardagar vilket ger 30-minuterstrafik mitt på dagen istället för dagens 60-minuterstrafik, alltså fler resmöjligheter. En tur som förut stannat vid Södertälje C kommer kortas ner och stannar vid Södertälje stadshus för att få en effektivare trafikering.