Den 10 maj öppnas framdörrarna på bussarna i Eskilstuna kommun igen

Den 10 maj kommer dörrarna på bussarna i Eskilstuna kommun att öppnas för påstigning. Region Sörmland och trafikföretaget Transdev har installerat en skyddslösning framme vid förarna som nu är redo att tas i drift.

– För resenärerna betyder det att man kan köpa biljetter ombord precis som innan pandemin. Samt att trängselsituationen kommer förbättras i och med en ökad tillgång på sittplatser i bussarna. Förhoppningen är också att detta kommer att minimera risken för tjuvåkning, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.

Sedan mars 2020 har regionens samtliga bussar haft framdörrarna stängda för påstigning. Detta eftersom förarna på grund av smittspridningsrisk har suttit avspärrade från passagerarna. Men nu har Regionen kommit överens med trafikföretaget Transdev om att implementera en skyddslösning, ett så kallat barriärskydd, framme vid föraren på bussarna i Eskilstuna kommun. Detta gör att det blir möjligt att öppna framdörrarna för påstigning i de bussar där dessa är installerade. Därmed erbjuds resenärerna på dessa bussar samma möjligheter till biljettköp hos föraren som innan pandemin utbröt, det vill säga även betalning med kontokort ombord.

– Anledningen att vi nu kan gå vidare med Transdev är att vi har enats om en offert och en avtalsform som båda parter är nöjda med samt att de har en lösning på förarskyddet som är prövad och godkänd i andra delar av landet. Vi ser också att vi kommer att få stor effekt här på grund av de höga resenärsvolymerna i trafikområde Eskilstuna, säger Joakim Karlén.

Målet är att på sikt införa liknande lösningar även i andra delar av Sörmland.
– Parallella diskussioner pågår med övriga trafikföretag och vi hoppas givetvis införa samma lösning även i alla andra våra trafikområden så fort som möjligt. Men det är svårt att säga en tidsplan då det är många faktorer som spelar in, säger Karlén.

För att resenärerna tydligt ska veta vad som gäller kommer samtliga bussar att märkas upp med en stor dekal i framrutan som visar om påstigning ska ske i framdörren eller vid mittendörren som tidigare under pandemin.

Vi vill också påminna om gällande rekommendationer i samband med rådande smittspridningsläge. Fortfarande gäller att undvika kollektivt resande i den mån man kan, samt använda munskydd när man behöver resa.

Frågor och svar – öppna framdörrar i Eskilstuna

När är skydden på plats?
Svar:
Arbetet påbörjades vecka 16 och installerades succesivt.  Framdörrarna öppnas samtidigt i Eskilstunas bussar den 10 maj.

Hur vet jag om min buss har påstigning fram?
Svar:
Håll utkik efter en stor grön dekal i framrutan som talar om att framdörren är öppen. De bussar som fortfarande har påstigning bak kommer att märkas upp med en röd dekal där detta framgår. 

Varför öppnar ni bara framdörrarna i Eskilstuna?
Svar: Anledningen att vi nu kan gå vidare med trafikföretaget Transdev som utför trafiken i Eskilstuna är att vi har enats om en offert och en avtalsform som båda parter är nöjda med samt att de har en lösning på förarskyddet som är prövad och godkänd i andra regioner/kommuner. Vi ser också att vi kommer att få stor effekt här på grund av de höga resenärsvolymerna i detta trafikområde. Parallella diskussioner pågår med övriga trafikföretag, men där är vi inte riktigt i mål ännu. Vi arbetar givetvis för att på sikt kunna öppna framdörrarna på samtliga bussar i länet.

Kan jag köpa biljett med kontokort på bussen nu?
Svar:
Ja, på de bussar där framdörrarna är öppna kommer man kunna köpa biljett av föraren med kontokort. Digitala biljetter ska blippas i validatorn, precis som tidigare. Enda skillnaden är att validatorn står framme vid föraren på de bussar där framdörrarna är öppna. 

Varför gör ni detta först nu? Varför inte tidigare?
Svar: Vi ser nu att möjligheterna för en bestående godkänd lösning är bättre än tidigare. Skydden måste fungera både ur smittspridnings – och trafiksäkerhetssynpunkt och tidigare förslag på lösningar har fått så kallat skyddstopp av förarnas fackförbund.

När kommer skydden installeras i övriga länet?
Svar: Parallella diskussioner pågår med våra övriga upphandlade trafikföretag som utför trafiken i resten av länet. Vår förhoppning är att enas om en väg framåt även där så fort som möjligt. Men någon tidsplan finns inte i nuläget. 

Vilka är fördelarna för resenärerna?
Svar:
Detta gör att vi kan erbjuda alla möjligheter till biljettköp som fanns innan pandemiutbrottet. Det vill säga du kommer att kunna köpa biljett direkt av föraren ombord. Tack vare att vi slipper spärra av området närmast föraren öppnas det också för fler platser vilket minskar trängseln. Med påstigning fram och avstigning längre bak blir det också ett bättre flöde i bussen. Erfarenheter från andra län visar också att tjuvåkningen minskar betydligt när man kliver på framme vid föraren. Detta kommer få stor betydelse för att minska trängseln ombord.

Vad innebär detta för gällande rekommendationer om att undvika kollektivtrafik?
Svar: Rekommendationerna gäller i allra högsta grad fortfarande och påverkas inte alls av detta. Du ska i möjligaste mån undvika att resa kollektivt samt använda munskydd i de fall du behöver resa.