Beslut om att flytta bussarnas validatorer

Region Sörmland har fattat beslut om att flytta validatorerna (där resenärer kan scanna sina biljetter) till mitten av bussarna. Arbetet kommer att påbörjas nu under hösten.

Framdörrarna på våra bussar har varit stängda för påstigning sedan den 18 mars 2020. Anledningen till beslutet var att säkra förarnas arbetsmiljö utifrån den pågående Corona-pandemin och sedan dess har vi i första hand hänvisat köp av enkelbiljetter via appen eller ombud.

Vi, i likhet med flera andra aktörer i branschen, har arbetat för att så snabbt som möjligt kunna öppna framdörrarna igen under förutsättning att förarna erbjuds en arbetsmiljö som är smittsäker. Detta genom att hitta en godkänd skyddslösning där förarna sitter bakom en form av plexiglas.

I början av oktober gav Arbetsmiljöverket besked att de kommer att fatta beslut om att framdörrarna fortsatt ska vara stängda fram till november 2021. Arbetsmiljöverket ser inte heller att de förslag på skyddslösningar som hittills presenterats av marknaden är tillräckliga ur ett smittskyddsperspektiv. Även om vi fortfarande hoppas på en lösning som låter oss öppna framdörrarna på sikt gör Region Sörmland bedömningen att en faktisk lösning för detta ligger långt fram i tiden och har därför fattat beslut om att flytta tillbaka validatorerna till mitten av bussen.

Arbetet påbörjas under hösten och kommer att färdigställas under vintern. När arbetet är klart och samtliga validatorer är flyttade till mittgången kommer det gå att resa på reskassa eftersom det nu blir möjligt att blippa (validera) sina biljetter ombord på bussen. Därmed kommer man kunna resa på förladdad reskassa så länge man reser inom en zon. Det kommer endast vara möjligt att resa med reskassa över flera zoner om man har den resan inställd som favorit på Mina Sidor. Resenärer kommer däremot inte att kunna köpa biljett med kontokort ombord, även efter att validatorerna är flyttade.

Vi återkommer med mer information när vi närmar oss ett färdigt resultat av arbetet med flytten. Notera alltså att validatorerna inte är aktiva förrän samtliga bussar har fått dom flyttade. Preliminärt kommer detta att ske i december. Fram till dess kommer du inte kunna resa på reskassa och vi hänvisar tills vidare alla köp av enkelbiljetter till app eller ombud. 

I samband med detta vill vi också påminna om att det fortfarande är viktigt att resenärer följer Folkhälsomyndighetens direktiv och noga överväger sitt beslut att resa kollektivt. Välj andra färdmedel om du kan samt undvika resor i rusningstrafik.