Ändrade hållplatslägen och linjedragningar vid Mälarsjukhuset från och med 17 augusti

Med anledning av ombyggnationen av Mälarsjukhuset i Eskilstuna stängs Kungsvägen av för all fordonstrafik från och med den 17 augusti 2020. Här hittar du info om hur det påverkar busstrafiken.

Ombyggnadsarbetet av Mälarsjukhuset startar den 17 augusti 2020 och beräknas pågå till och med hösten 2023.  Hållplatserna Kungsvägen och Lasarettsgatan trafikeras inte under avstängningsperioden. Därför kommer flera linjer att få ändrad körväg och/eller tillfälliga hållplatser under denna tidsperiod. I korthet innebär det att linje 4 och 41 kommer att ta en annan väg till huvudentrén samt att hållplatserna Kungsvägen och Lasarettsgatan dras in under den tiden.

Linje 30 och 31 (servicelinjen) samt 24, 208, 220 och 820 får tillfälliga hållplatser och kommer att stanna i närheten av akutmottagningen på Odlarvägen.

Tänk på att förändringarna kan innebära att restiden blir lite längre på grund av trafikomläggningen. Se vår app eller reseplanerare för aktuell tidtabell och hjälp att planera din resa.

Mer info om ombyggnationen hittar du på Regionens webbplats här!

Nedan hittar du mer detaljerad info om vilka linjer som påverkas och vad det innebär för dig som resenär. Vi påminner också om Folkhälsomyndighetens rekomendationer att på grund av Covid 19 helst undvika kollektivt resande för närvarande om du har andra alternativ. 

Linje 4 får ändrad körväg: Linje 4 kör till huvudentrén vid Mälarsjukhuset via Intagsgatan/Kungsladugårdsgatan och angör ordinarie hållplatsläge vid huvudentrén. Under tiden avstängningen pågår angör linje 4 även hållplats Kungsladugårdsgatan.

Linje 41 får ändrad körväg: Linje 41 kör till huvudentrén vid Mälarsjukhuset via Intagsgatan/Kungsladugårdsgatan och angör ordinarie hållplatsläge vid huvudentrén.

Linje 208, 220 och 820 får ändrad körväg och ändrade hållplatser: Linjerna 208, 220 och 820 får tillfälliga hållplatslägen på Odlarvägen i anslutning till Mälarsjukhuset. Hållplatslägena vid huvudentrén på Kungsvägen är indragna.

Linje 30/31 får ändrad körväg och ändrade hållplatser: Linje 30/31 trafikerar Mälarsjukhuset via Intagsgatan-Kungsladugårdsgatan-Odlarvägen och stannar vid tillfälliga hållplatslägen på Odlarvägen i anslutning till Mälarsjukhuset.

Linje 24 får ändrad körväg och ändrade hållplatser: Linje 24 trafikerar Mälarsjukhuset via Sveavägen-Odlarvägen och stannar vid tillfälliga hållplatslägen på Odlarvägen i anslutning till Mälarsjukhuset.