Kundservice

Har du frågor eller synpunkter? Här kan du kontakta oss
Kontakta oss Hör av dig till oss på det sätt som passar dig bäst

Kundservice är öppet alla dagar i veckan och vi svarar i telefon dygnet runt på telefon: 0771-22 40 00. Där når du även vår talstyrda reseplanerare som hjälper dig med reseinformation.

Här hittar du vårt kontaktformulär. Genom det kan du snabbt och enkelt höra av dig till oss.

Skriv till oss

Eskilstuna Station360

I Eskilstuna på Station360 vid Resecentrum (Järnvägsplan) kan du köpa biljetter och reskort för din resa i Eskilstuna, övriga Sörmland och Sverige.

Eskilstuna Station360 är knutpunkt och servicekontor för Sörmlandstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, Tågkompaniet och SL.

Öppettider:
Måndag–fredag 05.50–17.10
Lördag 07.35–14.10
Söndag 09.35–14.10

För tidtabeller, reklamationer, förlust av kort, resegarantiärenden m.m ringer du Sörmlandstrafikens kundservice på telefon 0771-22 40 00 eller skriv till oss via kontaktformuläret här!

De uppgifter som du lämnar till Region Sörmland via e-post, i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till oss eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Region Sörmland (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud eller juridiska staben. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta Dataskyddsombud Caroline Dexfalk eller Juridiska staben.

Information om skyddade personuppgifter hittar du här!

Johan Tollén, Kommunikatör

Mobil: 072-142 03 40
Telefon: 0155-26 59 41
E-postjohan.tollen@regionsormland.se

FAQ Frågor och svar om det nya biljett- och betalsystemet.

Gäller ett 30-dagars kort i 30 dagar, eller gäller det en kalendermånad?
30 dagar.

Jag har flera produkter på mitt nya resekort. Känner systemet av vilken produkt som ska användas?
Reskassan dras per automatik om ingen annan giltig produkt finns på kortet. Finns exempelvis ett periodkort eller skolkort på kortet så väljs det alltid i första hand. I andra hand väljs reskassa. Om du har ställt in en favoritresa på mina sidor är det priset för denna som dras från din reskassa. Om du inte ställt in en favoritresa dras automatiskt en enkelresa för en zon/vuxen. Om något avviker från det normala säger du till föraren för att få rätt produkt.

Hur stor reskassa kan jag ladda på mitt kort?
Reskassan laddas med jämna hundralappar – minst 100 kr och max 2 000 kr.

Mitt kort är trasigt. Hur gör jag då?
Är kortet trasigt så byter vi ut det mot ett nytt utan kostnad. Har du tappat bort ditt kort behöver du betala 20 kr för ett nytt kort.

Vad händer om jag tappar bort mitt kort?
Om du registrerat kortet på Mina sidor har du Tappa bort-garanti. Då behöver du skaffa dig ett nytt resekort och kontakta kundjtänst så hjälper vi dig att föra över dina biljetter till det nya kortet.  Notera att Tappa bort-garantin gäller för max tre borttappade kort.    

Kan jag köpa biljett ombord på bussen?
Ja, de flesta biljetter kommer du precis som idag kunna köpa ombord på bussen med betalkort. Köper du enkelbiljett är det ett högre pris vid köp ombord på bussen. Om du vill resa till lägre pris kan du istället ladda på pengar på din reskassa vilket du också kan göra på bussen.

Måste man ha ett resekort?
Nej, vissa av våra biljettyper skrivs ut på papper eller laddas ned till din smartphone via Sörmlandstrafikens app. Vill du ha ett periodkort eller reskassa måste du dock använda ett resekort.

Ska alla biljetter valideras i de nya maskinerna?
Biljetter på papper och resekort ska valideras. Mobilbiljett kommer till en början att valideras visuellt för föraren precis som idag. Inom kort kommer dock även mobilbiljetter att kunna valideras. Har du köpt en enkelbiljett som pappersbiljett finns det en streckkod på biljetten som du validerar om du gör en övergångsresa.

Går det att annullera ett köp i bussen?
Aktiverade månadskort kan inte annulleras på bussen, däremot går det att annullera en enkelbiljett – inom en viss tid. Det rör sig om några minuter – men vi återkommer med ett mer exakt svar.

Kan jag resa med tåg på mitt resekort?
30 dagarskort zon eller län gäller mellan de stationer som finns inom området där biljetten gäller. Undantaget är Södertälje, dit gäller det endast på buss.

Går det inte att registrera ett konto?

Har ditt bekräftelsemejl hamnat i skräpposten? Har du skrivit in rätt e-postadress? Ibland kan det följa med något oönskat tecken av bara farten. Det kan också bli problem om du kopierar in adressen i stället för att skriva in den.

Byte av epostadress och användarnamn

Önskar du byta e-postadress eller användarnamn på Mina sidor? Då kan du göra detta genom att skicka ett mejl till kundservice@sormlandstrafiken.se så får du den hjälp du behöver. 

Kan du inte genomföra ett köp på Mina sidor?

Sörmlandstrafikens leverantör för pengatransaktioner ligger utanför Sverige, därför måste ditt kort måste vara ”öppet” för köp utomlands. Denna funktion hittar du i din internetbank. Ofta gäller öppningen en begränsad tid, t.ex. 60 minuter, sedan stängs kortet automatiskt för utlandsköp, men villkoren kan skifta beroende på vilken bank du har.

 

Förseningsersättning Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Resenären har också rätt till ersättning om det finns skälig anledning att tro att resan kommer att bli minst 20 minuter försenad till sin slutdestination, även om föraren sedan lyckas köra ikapp förseningen. Observera också att du inte behöver ha köpt en biljett för att ha rätt till ersättning. Det räcker att du har infunnit dig för en transport och planerat att resa. Här nedan ges information om förseningsersättning och vilka villkor som gäller.

Var ansöker jag om förseningsersättning?
Vårt önskemål är att du som kund inkommer med din reklamation av förseningen via Sörmlandstrafikens webbformulär. Har du ingen möjlighet att fylla i formuläret är du naturligtvis välkommen att kontakta Sörmlandstrafikens Kundservice på telefon 0771-22 40 00 så hjälper vi dig. 

När kan jag få ersättning?
Grundregeln är att du alltid har rätt till ersättning om förseningen är mer än 20 minuter. Hur stor ersättning du får beror på resans pris samt på hur många minuter sen du blev när du reste med oss:

  • Vid mer än 20 minuters försening ersätts 50 procent av resekostnaden. Lägsta beloppet att få tillbaka är dock 50 kronor, även om du har betalat mindre än så för resan. 
  • Vid mer än 40 minuters försening ersätts 75 procent av resekostnaden, dock lägst 50 kronor.
  • Vid mer än 60 minuters försening eller utebliven resa ersätts hela resekostnaden, dock lägst 50 kronor.

För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som återbetalas baseras på ett genomsnitt av de antal resor som våra resenärer gör.

Om du reser med tåg
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning.

OBS! I dessa fall gör du din reklamation till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto eller i form av reskassa från Sörmlandstrafiken

Ersättning för alternativt färdsätt
Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med alternativa färdmedel som privatbil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och reklamera resan i efterhand. Ersättning för privatbil/taxi kan inte kombineras med ersättning för resans pris.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans faktiska kostnad eller i form av reskassa. Ersättning för taxiresa är begränsad till max 1165 kronor.

Resa med privatbil ersätts kontant eller i form av reskassa enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till max 1165 kronor.

Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Originalkvitton
Använder du webbformuläret eller ringer oss är det viktigt att skicka in dina kvitton, så att vi kan hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. När du fyller i webbformuläret eller pratar med oss i telefon får du ett ärendenummer som du ska märka dina kvitton med.

Kvittona - märkta med ärendenumret - skickar du till adressen nedan. Du behöver inte sätta på ett frimärke, Sörmlandstrafiken står för portot: 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Svarspost 20624434

638 01 Eskilstuna

När ska anspråk göras?
För att få förseningsersättning ska resenärens reklamation av förseningen ha kommit in till Sörmlandstrafiken 60 dagar efter inträffad försening. Reklamation som inkommer efter 60 dagar prövas om det föreligger godtagbara skäl till varför reklamationen inte inkom tidigare.

Efter att din ansökan om ersättning kommit Sörmlandstrafiken fattar Sörmlandstrafiken ett beslut om ansökan ska beviljas. Eventuell ansökan om omprövning av detta beslut ska göras senast tre veckor efter att beslutet fattats.

Köp- och resevillkoren finns för att vi ska kunna säkerställa en god service till dig med trygga och säkra resor.

I och med att du köper en biljett av oss har vi ingått i ett avtal. Detta avtal är våra köp- och resevillkor. Köp- och resevillkoren gäller alla våra buss- och tågresor inom och utanför Sörmlands län som sker med en biljett (färdbevis) som är utfärdad och/eller godkänd av oss.

En sammanställning över de viktigaste punkterna hittar du i vår "Bra att veta A-Ö" som finns här!

För att ta del av våra fullständiga köp- och resevillkor, klickar du på länken nedan:

Allmänna köp- och resevillkor.

Hittegods Har du glömt någonting på bussen? Så här kontaktar du våra hittegodsavdelningar

Sörmlandstrafiken har inga egna bussar eller anställda bussförare. För att du ska kunna resa med bussarna i Sörmland har vi avtal med trafikbolag som utför trafikuppdragen åt oss. Dessa viktiga samarbetspartners är Transdev, Bergkvara Buss och Nobina – samt ett antal taxibolag. Du kan ringa dem (måndag till fredag) om du tror dig ha glömt kvar något. Kontakta Trafikupplysningen på 0771-22 40 00 om du vill veta vilket trafikbolag som kör din linje.

Trafikbolag i Sörmland

Hittegods Nobina Sörmland har telefonnummer 0155-40 16 29, med telefontid 09.30–11.30. I Nyköping kan hittegods hämtas på Nobinas garage, Gasverksvägen 7 helgfria vardagar klockan 08.00 –14.30. Hämtning av hittegods på övriga garage sker efter överenskommelse. Telefonnummer till berört garage finns nedan:

Hittegods hos Bergkvara Buss har öppet helgfri vardag klockan 09.00-12.00 samt 13.00-16.00. Under dessa tider går det bra att ringa till deras växel på 0152–238 00.

I Eskilstuna har Transdevs hittegods öppet helgfria vardagar 08–12 och 13–16. Undantaget är fredagar då de stänger klockan 15.00. Telefon 016–15 01 42, mellan klockan 09.30–11.30.  

Och adresser till garagen där du hämtar ut ditt hittegods finns här: 

Eskilstuna
Transdev
Fabriksgatan 10
633 46  Eskilstuna

Flen
Nobina
Öjavägen 1
642 93  Flen

Katrineholm
Nobina
Videvägen 12
641 49  Katrineholm

Nyköping
Nobina
Gasverksvägen 7
611 35 Nyköping 

Strängnäs
Bergkvara Buss
Harvstigen 1
645 41  Strängnäs

Trosa
Nobina
Industrigatan 31
619 00  Trosa

Vingåker
Nobina
Idrottsplan 1
643 31  Vingåker