Tilläggsavgift

Här hittar du info om tilläggsavgift och hur du överklagar om du anser att du fått en felaktig tilläggsavgift.

Om du inte kan visa upp ett giltigt färdbevis – biljett eller reskort – vid en kontroll får du betala en tilläggsavgift på 1200 kronor + 20 kronor i expeditionsavgift samt vad din biljett skulle ha kostat.

Om du tycker att du felaktigt fått betala tilläggsavgift kan du bestrida den inom 10 dagar från att du fått den. Vi behandlar ditt ärende så fort vi kan (normalt inom 10 arbetsdagar) och svaret skickas via formuläret nedan. Observera att studenter får tilläggsavgiften reducerad till 250 kr om man vid överklagan bifogar giltigt studentkort.

Det går också att skicka din bestridan som vanligt brev till:

Sörmlandstrafiken, Box 262, 631 03 Eskilstuna.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

Ärendenummer *

Namn

Personnummer *

E-post *

Motivera varför du motsätter dig (bestrider) tilläggsavgiften/böter *