Gå till innehållet

Den 11 december byter vi tidtabeller – se hur din resa påverkas i app och reseplanerare

Publiceringsdatum
Från och med den 11 december gäller nya tidtabeller i länet. En del linjer påverkas inte alls, medan andra får justerade avgångstider eller ändrat utbud. Redan nu kan du se vad som gäller för din linje i vår reseplanerare eller i appen.

Länets kollektivtrafik är under ständig utveckling. Tillsammans med varje kommun analyserar vi hela tiden resebehovet och anpassar våra tidtabeller utefter att förutsättningar och resvanor förändras. Målet är att erbjuda en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik för dig som bor i Sörmland. Nu har vi klart med de senaste justeringarna och den 11 december är det dags för nästa tidtabellsskifte.

Nedan följer de förändringar vi genomfört för busstrafiken i varje kommun. Vi rekommenderar att du i god tid inför den 11 december går in och kollar om, och i så fall hur, din linje påverkas av tidtabellsskiftet. Redan nu kan du söka i app eller reseplanerare och ställa in datum från den 11 december eller senare för att se hur tidtabellerna ser ut efter tidtabellsskiftet.

Katrineholm:

 • Linje 181: Utökad turtäthet mot resecentrum: Ny avgång från Duveholm på skoldagar. Kvartstrafik fram till 16:35 mellan Duveholm och resecentrum.
 • Linje 182: Indragen avgång från 16:20 Vassmogatan – resecentrum på grund av lågt resande.
 • Linje 765: Utökad trafik mellan Katrineholm - Nyköping på vardagar med en ytterligare avgång i vardera riktning samt utökad trafik lördag och söndag.
 • Linje 780: Utökad trafik på helgerna. Reducerad trafik på vardagar, då resenärer hänvisas till parallella tågavgångar.
 • Linje 483: Förändrad linjesträckning. Linjen trafikerar sträckan Ändebol – Katrineholm. Bakgrunden till ändringen är lågt reseunderlag mellan Strångsjö - Björkvik.

Gnesta

 • Linje 512: En befintlig tur på linje 512 i Gnesta förlängs till Welandersborgs skola.
 • Linje 701: Ny kvällstur på söndagar mellan Eskilstuna-Nyköping. Det vill säga utökad söndagstrafik mot Nyköping.

Strängnäs

 • Linje 303: Nya turer Läggesta – Stallarholmen. Förändringen sker i syfte att skapa tåganslutningar för Stallarholmen med alla tåg i enlighet med hur kollektivtrafiken är avsedd att fungera då man valde att förlägga järnvägsstationen till Läggesta. Ökad tillgänglighet (många tåg har en anslutning).
 • Linje 305: Reviderad, 12 nya turer mellan Läggesta och Mariefred. Reviderad från 13 turer.   Förändringen sker i syfte att skapa tåganslutningar för Mariefred och Åkers styckebruk med alla tåg i enlighet med hur kollektivtrafiken är avsedd att fungera då man valde att förlägga järnvägsstationen till Läggesta.
 • Linje 306: Reviderad, 12 nya turer mellan Läggesta och Åkers Styckebruk. Reviderad från 13 nya turer. Förändringen sker i syfte att skapa tåganslutningar för Mariefred och Åkers styckebruk med alla tåg i enlighet med hur kollektivtrafiken är avsedd att fungera då man valde att förlägga järnvägsstationen till Läggesta.
 • Linje 337: Öka trafiken förbi Larslunda IP. Omledning av en tur från linje 301 till linje 337. En tur mer går förbi Larslunda på bekostnad av en tur mindre förbi Mästarvägen. Detta gör att fokus skiftar mer mot transport till och från fritidsaktiviteter och bort från arbete/industri.
 • Linje 325:  För att minska trängsel vid Sundby Park samt ge en säkrare och smidigare hållplats för skolbarn så leds turer som går specifikt kring skoltid om.  Den nya linjesträckningen går via Frejastråket till Sundbyvägen, Sundby Park trafikeras ej längre, och sedan vidare som vanligt.
 • Linje 631: För att minska trängsel vid Sundby Park samt ge en säkrare och smidigare hållplats för skolbarn så leds turer som går specifikt kring skoltid om.  Den nya linjesträckningen går via Frejastråket till Sundbyvägen, Sundby Park trafikeras ej längre, och sedan vidare som vanligt.
 • Linje 633: För att minska trängsel vid Sundby Park samt ge en säkrare och smidigare hållplats för skolbarn så leds turer som går specifikt kring skoltid om.  Den nya linjesträckningen går via Frejastråket till Sundbyvägen, Sundby Park trafikeras ej längre, och sedan vidare som vanligt.

Eskilstuna

 • Drottninggatan öppnar och hållplatslägena Fristadstorget A-F trafikeras igen.
 • Tidigare temporära hållplatslägena på Kyrkogatan blir permanenta under namnen Kyrkogatan A-D. På lägena A och B stannar linjerna 18, 19 och 29 och på lägena C och D stannar landsbygdslinjerna.
 • Fristadstorget får en hållplats vid Careliigatan med namnet Fristadstorget V.
 • Linje 8 och 9 försvinner – ersätts av linje 18 och 19: Ändringen av linjesträckningarna innebär att samtliga linjer inom Eskilstuna kommun blir kortare än 50 km. Detta möjliggör för trafikföretaget att använda alternativa system än färdskrivare vid förarbyten. Det kortar ner tiden vid förarbyten vilket förbättrar punktligheten och minskar väntetiden vid förarbyten för resenärerna.
 • Linje 4: Får en ny vändhållplats på Ärlavägen i Skogstorp som kommer heta Lasse Lutas väg. Hållplatsen Måndalsvägen kommer fortfarande trafikeras och byggs om till en timglashållplats.
 • Linje 5:  Utökas med två kvällsturer till och från Ekängen på vardagar.

Flen

 • Linje 440: Ny linje till industriområde Norra Talja

Trosa

 • Linje 605: ändrad körväg enligt samma korrigeringar som tidigare under hösten. Från och med 11 december blir ändringarna sökbara i app och reseplanerare.

Nyköping

 • Linje 564: Ändrade tider för att anpassas mot skoltiderna för att möta upp med antalet elever som reser med linjen.

Oxelösund

 • Inga större förändringar.

Vingåker

 • Linje 405: Ny avgång från Marmorbyn - Baggetorp – Duveholm. Tur 102 ej via Duveholm.
 • Linje 730: Förändrat trafikering, via Vidåkersvägen skoldagar.
 • Linje 674: Linje 674 får ändrad körsträcka.