Travel planner

Where do you want to go?
Specify a station/stop.
Specify a station/stop.

Traffic situation

 • 820

  24 May 09:09 — 24 May 11:09

  Buss Linje 820

  Buss Linje 820 körs gamla vägen istället för stora vägen pga vägarbete. Bussen passera alla hållplatser men kommer köra en annan väg. Detta gäller tillsvidare.

 • 554

  13 May 11:20 — 24 May 18:00

  Asfalteringsarbeten i Sjösa

  Begränsad framkomlighet pga asfaltering av Stenvägen i Sjösa kan leda till förseningar för busslinje 554 Nyköping-Studsvik.

 • 3, 4, 6, 220, 701, 820

  25 May 14:00 — 25 May 17:00

  Tillfälligt indragna hållplatser under Å-loppet

  Med anledning av att Å-loppet går av stapeln den 25 maj dras vissa hållplatser tillfälligt in mellan kl. 14:00 och 17:00. För mer information se under Senaste nytt!.

No reported problems

Find quickly!

Latest news!