Trafikinfo

Buss
Tåg

Läget i busstrafiken

 • 502

  10 december 05:00 — 01 februari 05:00

  Linje 502 läggs ned

  Från och med tidtabellskiftet den 10 december 2016 kommer linje 502 att läggas ned i sin helhet. Resande på sträckan Trosa-Vagnhärad hänvisas till övriga linjer på sträckan. Resandet inom Stockholms län hänvisas till SL:s linje 784, 784X och 785. Förändringen beror på lågt resande på linjen. Gäller från 10 december 2016 och tillsvidare.

 • 302

  22 december 09:00 — 28 februari 11:00

  En tur på linje 302 senareläggs med 30 minuter

  Från och med 9 januari 2017 senareläggas avgångstiden för turen 7:05 från Läggesta till 7:37. Gäller tillsvidare

 • 304

  22 december 09:08 — 28 februari 11:08

  En tur på linje 304 tidigareläggs

  Från och med 9 januari 2017 tidigareläggs avgångstiden för turen 7:37 från Läggesta till 7:10. Gäller tillsvidare

 • 605

  07 december 10:58 — 28 februari 12:58

  Förändringar på linje 605 Trosa-Nyköping

  Från och med 11 december 2016 är morgonturerna från Trosa förändrade. Turen 7.15 från Trosa Hamn är senarelagd till 7.17 och går via Trosaporten istället för via Stensundsvägen, Industrigatan och Bråtagatan. Turen 7.17 som startar från Stensundsvägen är tidigarelagd till 7.10. Turen som har startat i Vagnhärad 7.33 går från Trosa Hamn 7.10 och går via Stensundsvägen, Industrigatan och Bråtagatan.

 • 2, 6, 8, 9, 29

  22 december 08:25 — 31 mars 16:00

  Fristadstorget lägena G och H flyttade

  Efter nyår påbörjas ett gatuarbete på del av Careliigatan och del av Nygatan. Arbetet beräknas pågå från 9 januari till 31 mars. Tillfälliga flyttningar av hållplatser: Hållplatsen Fristadstorget, läge H (på Nygatan) flyttas ca 50 meter in på Gymnastikgatan mitt emot befintliga hållplatsen läge G. Hållplatsen Fristadstorget, läge G (på Gymnastikgatan) flyttas ut på Nygatan mitt emot polishuset. Linjerna 2, 6, 8, 9 och 29 berörs både av gatuarbetet samt hållplatsflytten.

 • 560, 570, 660, 760, 765

  10 januari 04:30 — 30 juni 15:38

  Linjesträckningen ändras genom Stigtomta för samtliga linjer

  Från och med 10 januari 2017 ändras linjesträckningarna på linjerna 560, 660, 760 och 765 genom Stigtomta, dvs linjerna förutom linje 570 kör inte via Bärbovägen och Hallavägen i någon riktning. Linje 560: Från Tängsta - Tängstavägen - Nykyrkavägen (riksväg 52) - osv mot Nyköping. Linje 660: Från Stigtomta skola - Skolvägen - Elvägen - Bärbovägen - Nykyrkavägen (riksväg 52) - osv mot Nyköping. Linje 760 och 765: Kör Nykyrkavägen (riksväg 52) i båda riktningar. Samtidigt indras hållplatserna Bärbovägen och Stigtomta station och ersätts av 2 nybyggda hållplatser på Nykyrkavägen. Hållplatsen Tryggs väg används av linjerna 560, 570, 660, 760 och 765. Hållplatsen Tängstavägen används av linjerna 560 (skoltur från Vrena), 660 (skoltur till Vrena), 760 och 765.