Tilldelade upphandlingar

Serviceresor i Nyköping och Flen
I upphandlingen av serviceresor i Nyköping och Flen, med trafikstart 2018, fattade myndigheten den 5 maj 2017 beslut om följande tilldelning för trafikområdena i upphandlingen:

  • Trafik i områdena Flen (såväl med personbilar som specialfordon) och Nyköping (endast med personbilar) ska utföras av trafikföretaget AB Trendtaxi.
  • Trafik i området Nyköping (endast trafik med specialfordon) ska utföras av trafikföretaget Taxi 10 000 AB.

Mer info nedan:

Pressmeddelande Tilldelningsbesked

FAQ

DU15-0216 Bilaga 1

DU15-0216 Bilaga 2

DU-UPP15-0216 Tilldelningsbeslut_slutgiltigt_sign

DU-UPP15-0216 Utvärderingsrapport_slutgiltig_sign (1)

Betalkortsterminaler i den allmänna kollektivtrafiken
I upphandlingen av betalkortsterminaler i länets bussar fattade myndigheten den 22 juni 2017 beslut om att tilldela uppdraget till leverantören Ridango AS med start 2018.