Tekniskt underhåll av reseplaneraren i helgen

Tekniska driftunderhåll gör att reseplaneraren på Sörmlandstrafiken.se kan drabbas av störningar mellan klockan 18.00 och 19.00 söndagen den 23 april.

Tekniska leverantören Forsler & Stjerna genomför ett underhållsarbete på sina digitala tjänster mellan 18.00 och 19.00 på söndag. Det innebär att störningar kan drabba reseplaneraren på Sörmlandstrafiken.se samt ärendehanteringssystemet Respons under den här tiden.

Förhoppningen är att det ska ta kortare tid än en timme men för säkerhets skull förvarnar leverantören om att det kan finnas problem upp till en timme.

Förändringarna görs för att göra driftnätet stabilare och snabbare och för att få en ännu mer driftsäker miljö.